Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 Sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi thử thpt quốc gia 2023 môn Hóa tỉnh Phú Th lần 2
Câu 41: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?
A. Anilin.
B. Đimetylamin.
C. Alanin.
D. Etylamin.
Câu 42: Trong điều kiện không có oxi, sắt phảnng với lượng dư dung dch nào sau đây sinh ra
muối sắt(II)?
A. ZnSO4.
B. H2SO4 loãng.
C. KCl.
D. HNO3 loãng.
Câu 43: Công thức của metyl axetat là
A. HCOOCH3.
B. CH3COOC6H5.
C. CH3COOCH3.
D. HCOOC2H5.
Câu 44: Trong phản ứng của kim loại Mg với k Cl2, mi nguyên tử Mg nhường bao nhiêu
electron?
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 45: Ở nhiệt độ cao, bột nhôm tác dụng với Fe2O3 sinh ra kim loại Fe chất nào sau đây?
A. AlCl3.
B. Al2S3.
C. Al2O3.
D. Al(OH)3.
Câu 46: Trùng hợp isopren tạo thành polime nào sau đây?
A. Polibutadien.
B. Policaproamit.
C. Polietilen.
D. Poliisopren.
Câu 47: Chất nào sau đây là chất đin li mạnh?
A. CH3CH2OH.
B. CH3COOH.
C. NaCl.
D. HF.
Câu 48: Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng?
A. NaCl.
B. Na3PO4.
C. HCl.
D. NaNO3.
Câu 49: Dung dịch chất o sau đây không hòa tan được Al2O3?
A. NaOH.
B. HNO3.
C. NaCl.
D. HCl.
Câu 50: Điện phân dung dch NaCl, điện cực trơ, màng ngăn xốp ở catot thu được khí nào sau
đây?
A. HCl.
B. H2.
C. Cl2.
D. NH3.
Câu 51: Kali tác dụng với chất nào sau đây sinh ra KCl?
A. H2O.
B. Cl2.
C. H2SO4.
D. O2.
Câu 52: Cho thanh kim loại Zn vào dung dch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện
hóa?
A. HCl.
B. HNO3.
C. CuSO4.
D. KCl.
Câu 53: Chất nào sau đây sử dụng để sản xuất “nước đá khô”?
A. H2O.
B. CO2.
C. O2.
D. N2.
Câu 54: Chất nào sau đây 4 nguyên tử hiđro trong phân tử?
A. Phenol.
B. Ancol butylic.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 Sở GD&ĐT Phú Thọ

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 Sở GD&ĐT Phú Thọ được VnDoc.com tổng hợp và gửi tới bạn đọc. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Đánh giá bài viết
1 708
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm