Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 1

PHÁT TRIỂN MINH HỌA BGD 2024
ĐỀ THI THAM KHẢO SỐ 1
KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 41: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Li.
B. Mg.
C. Al.
D. Ca.
Câu 42: Cho chất X tác dụng với Na, thu được CH
3
COONa và H
2
. Chất X là
A. CH
3
CH
2
OH.
B. CH
3
COOH.
C. CH
3
CHO.
D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 43: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?
A. Ag.
B. Hg.
C. W.
D. Cr.
Câu 44: Khi đốt cháy than đá thường sinh ra khí CO
2
không màu, không mùi. Tên gọi của
CO
2
A. Cacbon monooxit.
B. Cacbon trioxit.
C. Axit cacbonic.
D. Cacbon đioxit.
Câu 45: Trong công nghiệp, quặng boxit dùng để sản xuất kim loại nhôm. Thành phần chính của
quặng boxit là
A. Al
2
O
3
.2H
2
O.
B. Al
2
(SO
4
)
3
.H
2
O.
C. Al(OH)
3
.H
2
O.
D. Al(OH)
3
.2H
2
O.
Câu 46: Chất nào sau đây là amin?
A. C
2
H
5
OH.
B. CH
3
COOC
2
H
5
.
C. H
2
NCH
2
COOH.
D. C
2
H
5
NH
2
.
Câu 47: Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy?
A. Al.
B. Fe.
C. Ag.
D. Cu.
Câu 48: Triolein là chất béo có trong dầu lạc, dầu vừng, dầu cọ. Công thức của trioelin là
A. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
B. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
D. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 49: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Glucozơ.
B. Saccarozơ.
C. Fructozơ.
D. Tinh bột.
Câu 50: Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. CH
3
COOH.
B. NH
3
.
C. H
2
S.
D. HCl.
Câu 51: Trong phòng thí nghiệm, kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm trong chất lỏng
nào sau đây?
A. Dầu hỏa.
B. Giấm ăn.
C. ớc.
D. Ancol etylic.
Câu 52: Oxit Fe
2
O
3
không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. HCl.
B. NaOH.
C. HNO
3
.
D. H
2
SO
4
.
Câu 53: Số nhóm cacboxyl (-COOH) trong phân tử alanin là
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 54: Cho các polime sau: polietilen, polibutađien, poli(vinyl clorua), poli(hexametylen
ađipamit), poli(metyl metacrylat). Số polime được dùng làm chất dẻo là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 55: Số nguyên tử cacbon trong phân tử etyl fomat là
A. 6.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 56: Polime nào sau đây được dùng để dệt vải may quần áo ấm?
A. Polibuta-1,3-đien.
B. Polietilen.
C. Poliacrilonitrin.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 57: Chất nào sau đây thuộc loại hợp chất sắt(II)?
A. FeSO
4
.
B. FeCl
3
.
C. Fe(OH)
3
.
D. Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 58: Chất nào sau đây có tính chất lưỡng tính?
A. AlCl
3
.
B. Al(NO
3
)
3
.
C. Al
2
O
3
.
D. Al
2
(SO
4
)
3
.
Câu 59: Cho 7,5 gam glyxin phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,2M. Giá trị của V là
A. 500.
B. 250.
C. 300.
D. 150.
Câu 60: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
loãng sinh ra muối Fe
2
(SO
4
)
3
?

Đề thi thử bám sát đề minh họa 2024 môn Hóa - Đề 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2024 môn Hóa bám sát đề minh họa - Đề 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới nhé.

Đề được tổng hợp gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo thêm nhiều đề thi tại mục Thi THPT Quốc gia.

Đánh giá bài viết
1 415
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm