Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán (Chuyên) - Có đáp án

12 2.041

Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán (Chuyên) - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán (Chuyên):

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 04 tháng 7 năm 2012)

MÔN THI: TOÁN (CHUYÊN)
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho phương trình: x2 - 2x + 4a = 0 (x là ẩn số). Giả sử hai nghiệm x1, x2 của phương trình là số đo hai cạnh góc vuông của một tam giác.

a) Tìm các giá trị của a để diện tích của tam giác vuông bằng 1/3 (đơn vị diện tích).

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức .

Câu 2: (2,0 điểm)

Giải phương trình: 

Câu 3: (1,5 điểm)

Cho các số thực a, b, c thoả mãn: ab + bc + ca = 2

Chứng minh: .

Câu 4: (3,5 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, nội tiếp trong đường tròn (O). Trên cung BC không chứa A, lấy điểm M tuỳ ý (M khác C). P là điểm trên cạnh BC sao cho góc BAM = góc PAC. Trên các tia AB, AC lấy lần lượt các điểm E, F sao cho BE = CF = BC.

a) Chứng minh: ΔABP : ΔAMC và MC.AB + MB.AC = MA.BC

b) Chứng minh: 

c) Xác định vị trí điểm N trên đường tròn (O) để tổng NA + NB + NC lớn nhất.

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho các số nguyên a, b, c, d và số nguyên dương p. Chứng minh rằng nếu a + b + c + d, a2 + b2 + c2 + d2 chia hết cho p thì a4 + b4 + c4 + dcũng chia hết cho p.

12 2.041
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Toán (Chuyên) - Có đáp án để xem.
Lớp 10 Xem thêm