Đề thi vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề tự luận)

S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO K KHO SÁT TUYN SINH LP 6
THÀNH PH H CHÍ MINH TRUNG HC PH THÔNG CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA
NĂM HỌC 2018
2019
BÀI KHO SÁT: T LUN
Question
1. The Vietnamese
poem and its English translation
(extracted from Con t con
i poems, composed by Hoa
Cúc and Mel Mel, published by
Văn hóa Văn Nghệ HCMC
Publisher, 2017) have some
blank spaces.
Words or sentences most
appropriate for those blank
spaces are:
(1): ……………
(2): ……………
(3): ……………
(4): ……………
(5): ……………………………
(6): ……………………………
Question 2. a) The side picture is that of Bến Thành Market in Ho
Chi Minh City.
The following pictures are of some famous landmarks in Ho
Chi Minh City: Nhà Rng Wharf, Thng Nht Palace, Đức Sài
n Cathedral, The City Opera House, HCMC People’s
Committee Hall, The City Post Office .... Write the names of the
landmarks in the appropriate boxes below the corresponding
pictures.
Đôi dép
Ai sinh ra đôi dép
Mà ging hệt như nhau
T cái đế màu nâu
T cái quai hoa cúc
Đi bên nhau mọi … (1)…
K bên nhau mọi …(2)…
Đêm nằm ngh thảnh thơi
Ngày nâng niu chân bé
Đôi dép ngoan lắm …(3)…
Không vòi vĩnh, mè …(4)…
Không khóc mt tí teo
Dù té lăn xung đất
Bé cưng đôi dép nht
Phân bit gii lắm cơ
Không nhm ln bao gi
Dép trái và dép phi.
The Slippers
…………(5)…………
They look exacly the same
From the brown soles
To the flowery straps
They travel together
and never part ways
They only rest at night
After a long day of protecting my feet
…………(6)…………
They are never upset
They are never demanding
Even when they slip and fall
I love my slippers
I will never fail to recognize them
Here’s the Left
And that’s the Right.
Bến Thành Market
b) The side picture is that of our Vietnamese traditional costumes.
The other pictures are of the traditional costumes of other nations:
India, Indonesia, Japan and Korea. Write the names of these nations in the
appropriate boxes below the corresponding pictures.
Question
3. Fill in the puzzle with English words.
In each horizontal line is the name of a popular fruit suggested by the pictures.
In the grey vertical line is the English name of a month in the year.
Câu 4. Read the following passage and do the specified task.
An example of climate change is …(1)….
Burning fossil fuels can cause …(2)… to fall from the clouds.
Environmentalists understand the importance of …(3)… forests and wetlands.
To stop global warming we have to use …(4)… energy like solar and wind.
You can …(5)… plastic bags again and again until they get holes in them.
Put the given words in the appropriate blanks to make meaningful sentences:
acid rain global warming preserving renewable reuse
(1): …………………… (2): …………………… (3): ……………………
(4): …………………… (5): ……………………
Viet Nam
Câu
5. Rác thi nha (bao bì, ng hút, v chai… bằng nhựa) đang một him ha gây ô nhim môi
trưng sng trên Trái Đất. Khi thải ra môi trưng, cht thi nha ch b phân hy sau vài trăm năm. Chỉ
riêng vi v chai nha, toàn thế giới đang sử dng thi b ra môi trưng khong mt triu v chai
trong mi phút. Khi lưng rác thi nha tn ti trong các đi dương hiện nay bng 20% khi lưng
đang sinh sng trong đó sẽ vưt hơn cả khi lưng cá trong vài chc năm tới. H sinh thái toàn cu và
s sng ca nhiu loài sinh vật trên Trái Đất đang bị đe dọa bi rác thi nha. Vi hàng triu tn rác thi
nhựa đang đổ ra bin mỗi năm, Vit Nam mt trong những nước thi rác nha nhiu nht thế gii.
Nhiu biện pháp đang đưc chính ph mt s t chc hi ti các nước trên thế giới đưa ra để ngăn
chn him họa này, như: hn chế gim bt s dng sn phm nha; s dng li các bao nha nhiu
ln; thu gom các sn phm nhựa đã sử dng để tái chế, không thi b ra môi trưng sng; thay thế vt liu
nha bng các vt liu khác d phân hy, ít gây ô nhiễm môi trưng…
a) Các nhà khoa học đã đề ra mt phương châm đi vi vic s dng sn phm nha và gi tt bng
tiếng Anh pơng cm y là 3R. Em y đin đầy đ phương cm y bng tiếng Anh vào các ô dưới đây:
b) Ngày 5 tháng 6 hàng năm là Ngày Môi trưng thế gii. Ch đề ca ngày 5/6/2018 là Chng li ô
nhim cht thi nha (Beat Plastic Pollution) vi câu khu hiệu đưc thế giới đề ra là “Nếu bn không th
tái s dng nó, hãy t chi nó”. Em hãy viết câu khu hiu này bng tiếng Anh.
……………………………………………………………………………………………..
Câu 6. Read the following short anecdote:
“A wise man sat in the audience and cracked a joke.
Everybody laughs like crazy.
After a moment, he cracked the same joke again.
This time, fewer people laughed.
He cracked the same joke again and again.
When there is no laughter in the crowd,
He smiled and said:
You can’t laugh at the same joke again and again,
But why do you keep crying over the same thing over and over again?
Write ONE sentence (no more than 10 words) in English to suggest a lesson drawn from the story.
………………………………………………………………………………………………………..
R……………..
R……………..
R……………..
-
-

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6

Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa (Đề tự luận) được VnDoc sưu tầm với bài thi tự luận các câu hỏi từ dễ đến khó, là tài liệu ôn thi dành cho các em học sinh lớp 5 ôn tập vào các trường THCS Chuyên cũng như ôn thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 trường Chuyên Trần Đại Nghĩa phần Tự luận bao gồm 8 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho kì thi vào lớp 6, chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
21 5.445
Sắp xếp theo

    Thi lớp 6 trường Chuyên

    Xem thêm