Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 N TOÁN
Đề số 2
Môn Toán (Thời gian làm bài 90 phút)
Câu 1. (6 điểm):
1) Tính bằng cách hợp lý:
a)
201020112009
120102011
;
b) 10,11 + 11,12+ 12,13 +…+ 97,98 + 98,99 + 99,100.
2) Tìm x, biết:
a)
35
13 91
x
; b)
9 5
13 6
x
x
; c) x + x : 5
7,5 + x : 2
9 = 315.
Câu 2. (4 điểm):
Cuối năm học 2009 2010 kết quả xếp loại học lực của học sinh khối 5 một
trường Tiểu học đạt được
1
5
số em loại giỏi,
1
3
số em loại khá, 70 em loại trung
bình, không em nào xếp loại yếu, kém.
a) Tính số học sinh khối 5 của trường?
b) Tính số học sinh xếp loại giỏi; khá?
Câu 3. (2 điểm):
Một tháng nào đó của một năm ba ngày chủ nhật ngày chẵn. Như vậy
ngày 20 của tháng đó ngày thứ mấy trong tuần?
Câu 4. (4 điểm):
Mai Lan nhà cách nhau 1200 m, đi v phía nhà bạn. Mai đi lúc 9 giờ,
Lan đi sau 5 phút. Dọc đường không trông thấy nhau. Mỗi người cứ đến nhà bạn
rồi lập tức quay lại. Lần này hai bạn gặp nhau. Hỏi lúc gặp nhau đó mấy giờ,
biết rằng mỗi phút Mai đi được 60 m, Lan đi được 90 m.
Câu 5. (4 điểm):
Cho tam giác ABC. Trên AB lấy điểm D sao cho AD =
1
3
AB trên BC lấy
điểm E sao cho EC =
1
3
BC. Nối A với E, C với D chúng cắt nhau I.
a) So sánh diện tích hai tam giác AID CIE.
b) Nối D với E. Chứng tỏ DE song song với AC.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Hướng dẫn chấm đề toán tuyển sinh vào lớp 6
Câu
ý
Biểu
điểm
1
1
201020112009
120102011
201020112009
1}12009(2011
201020112009
1201120112009
201020112009
201020112009
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
2
91
35
13
x
13
5
6
5
13
9
x
x
69 x
513 x
xx 565654
1111 x
1x
31592:5,75: xxx
3159
2
5,7
5
xx
x
3155,45,1 xxx
3157 x
45x
1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
2
1 1 8
5 3 15
0,75
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8 7
15 15
1
5
1
3
0,75
1,0
0,5
0,5
0,5
3
Ngày chủ nhật
I
II
III
IV
V
Ngày trong tháng
2
9
16
23
30
0,5
0,5
0,5
0,5
4
0,5
1,0
0,5
1,0
0,75
0,25

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 2 bao gồm đáp án chi tiết cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, hệ thống, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán gồm 5 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
31 4.929
Sắp xếp theo

    Thi vào lớp 6 môn Toán

    Xem thêm