Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 MÔN TOÁN
ĐỀ TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS CAO XUÂN HUY
Môn Toán - (Thời gian làm bài 90 phút)
Bài I. (3,0 điểm):
Tìm x, biết: a)
7 3
12x
; b)
1 2 2
: : 255
4 7 9
x x x
;
Bài II. (6,0 điểm):
1. Tính: a)
11 7 1
(2 );
9 6 3
b)
1 1 1 3
1 :(15,75 15 ) 2 :(7 7,25);
21 4 12 4
2. Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; ….; 97,9; 99,0.
a) Số thứ 50 của dãy số nào?
b) Dãy số này bao nhiêu số?
c) Tính nhanh tổng của dãy số trên.
Bài III. (3,0 điểm): Tổng của hai số là 201. Lấy số lớn chia cho số được
thương 5 3. Tìm hai số đó.
Bài IV.(3,0 điểm): Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B dự định hết 4 giờ. Nếu mỗi
giờ ô đi thêm 14 km thì thời gian đi từ A đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Hãy
tính khoảng cách AB giữa hai tỉnh.
Bài V. (5,0 điểm):
Hình thang ABCD đáy AD dài gấp 3 lần đáy BC. Hai đường chéo AC
BD cắt nhau I.
a) Tìm các cặp tam giác tạo thành trong hình thang diện tích bằng nhau
(Yêu cầu giải thích).
b) Tính diện tích tam giác AIB, biết diện tích hình thang 48cm
2
.
--------------------- Hết -------------------
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤ ĐỀ THI VÀO LỚP 6
Bài I.
Hướng dẫn giải
Điểm
Điểm
Tìm x:
a)
7 3
12x
3 7 12x
7 12
28
3
x
28x
;
0,5
0,5
0,5
1 2 2
: : 255
4 7 9
x x x
7 9
255
1 8 2
x x x
8 7 36
255
8 8 8
x x x
51
255
8
x
51 255 8x
255 8
51
x
40x
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài II.
1. Tính:
Hướng dẫn giải
Điểm
Hướng dẫn giải
Điểm
a)
11 7 1
2
9 6 3
=
11 7 5
9 6 3
=
11 35 22 35
9 18 18 18
=
57 19 1
3
18 6 6
0,5
0,5
0,5
b)
1 1 1 3
1 :(15,75 15 ) 2 : (7 7,25)
21 4 12 4
=
22 3 1 25 3 1
: 15 15 : 7 7
21 4 4 12 4 4
=
22 2 25 2
: :
21 4 12 4
=
22 4 25 4
21 2 12 2
=
44 25 88 175 263 11
6
21 6 42 42 42 42
0,5
0,5
0,5
2. Cho dãy số: 1,1; 2,2; 3,3; 4,4; ….; 97,9; 99,0.
a) Hiệu của hai số liền nhau: 2,2 1,1 = 1,1 (cho 0,25đ)
Số thứ 50 của dãy số:
50 1 1,1 1,1 55
; (cho 0,75 đ)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Số các số của dãy số trên là:
99 1,1 :1,1 1 90
(số) (cho 1,0 đ)
c) Tổng các số của dãy số trên là:
90
99 1,1 4504,5
2
. (cho 1,0 đ)
Bài III. Giải thích: Thương hai số 5 3 nghĩa số lớn bớt đi 3 t
phần còn lại gấp 5 lần số bé. (cho 0,5 đ)
Ta đồ:
Số lớn (cho 0,5 đ)
Số
Giải: Số là: 201 3 : (5 + 1) = 33 (cho 0,75 đ)
Số lớn là: 33
5 + 3 = 168 (cho 0,75 đ)
Đáp số: Số lớn: 168
Số bé: 33 (cho 0,5 đ)
Bài IV.
A
B
A
B
Vẽ hình biểu diễn đúng, (cho 0,5 đ)
Khi mỗi giờ vận tốc tăng thêm 14 km thì
thời gian đi từ A đến B là: 4 1 = 3 (giờ).
(cho 0,5 điểm)
Trong thời gian 3 giờ quãng đường ô
đi thêm được là:
14 km
3 = 42 km; (cho 0,75 điểm)
Số km đi thêm được đó chính bằng số km ô đi được trong 1 giờ khi vận tốc
chưa tăng.(cho 0,5 điểm)
Khoảng cách AB giữa hai tỉnh là: 42km
4 = 168km. (cho 0,75 điểm)
Bài V.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán

Đề luyện thi vào lớp 6 môn Toán năm 2018 - 2019 - Đề số 1 bao gồm đáp án chi tiết cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, hệ thống, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 môn Toán gồm 5 câu hỏi tự luận và đáp án chi tiết kèm theo cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đánh giá bài viết
31 6.938
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm