Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 2020 _ LỚP 2
VÒNG 3 (Mở ngày 22/10/2019)
Họ và
tên: ……………………………………….…………………………..…………………………..
Bài thi số 1: Sắp xếp
Bài thi số 2: Thế giới n trùng:
Câu 1: Tính: 19 + 7 = …... a/ 26 ; b/ 36 ; c/ 6 ; d/ 22.
Câu 2: Tính: 35 + 8 = …..
a/ 53 ; b/ 41 ; c/ 33 ; d/ 43.
Câu 3: Tính: 36 + 25 = …..
a/ 41 ; b/ 51 ; c/ 61 ; d/ 65.
Câu 4: Tính: 54 23 = …...
a/ 21 ; b/ 31 ; c/ 41 ; d/ 77.
Câu 5: Hiệu của 85 11 :
a/ 75 ; b/ 83 ; c/ 74 ; d/ 96.
Câu 6: Tính: 24dm + 52dm = …... dm.
a/ 38 ; b/ 66 ; c/ 76 ; d/ 83.
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 25cm + 3cm < …..cm < 3dm.
a/ 28 ; b/ 29 ; c/ 30 ; d/ 26.
Câu 8: Số nhỏ nhất 2 chữ số giống nhau : ….. a/ 22 ; b/ 11 ; c/ 9 ; d/ 99.
Câu 9: Số liền sau số lớn nhất 2 chữ số : …...
a/ 99 ; b/ 98 ; c/ 10 ; d/ 100.
Câu 10: bao nhiêu số hai ch s mà hàng chục 8?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a/ 5 ; b/ 1 ; c/ 10 ; d/ 9.
Bài thi s 3: Không giới hạn (80 câu)
Câu 1: Tính: 9 + 27 = ……...
Câu số 2:
Câu 3: Tính: 39 + 8 = ……...
Câu số 4:
Câu 5: Tính: 20 - 8 = …...
Câu 6: Tính: 65 - 25 = …... ;
Câu 7: Tính: 55 - 20 = …...
Câu 8: Tính : 28 + 36 + 9 = ………
Câu số 9:
Câu 10: Tính: 90 30 + 7 = …...
Câu số 11:
Câu 12: Tổng của 5 32 là: …...
Câu số 13:
Câu 14: Tổng của 38 26 là: ……...
Câu 15: Tổng của 47 23 là: …...
Câu 16: Hiệu của 58 37 : …...
Câu 17: Hiệu của 75 62 : ……...
Câu 18: Hiệu của 69 6 : ……...
Câu 19: Cho 35 = .. + 8. S thích hợp điền vào ch chấm là: ……...
Câu 20: …..
Câu 21: Trong phép tính: 36 = 8 + 28 thì tổng của hai số ……...
Câu 22: Trong phép tính: 53 = 76 23 thì số trừ ……...
Câu 23: Trong phép tính: 8 = 79 71 thì hiệu ……...
Câu số 24:
Câu 25:
a/ S tổng ; b/ Hiệu ; c/ Tổng đ ; d/ Số hạn
Câu 26:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a/ 2; 32; 20 ; b/ 7; 69; 50 ; c/ 70; 32; 26 ; d/ 50; 52; 81.
Câu 27:
a/ 9; 80; 90 ; b/ 78; 74; 9 ; c/ 75; 70; 89 ; d/ 7; 78; 75.
Câu 28: Trong các dãy số sau đây, dãy số được xếp theo thứ tự từ lớn đến là:
a/ 78 ; 74 ; 9 ; b/ 7 ; 78 ; 75 ; c/ 75 ; 70 ; 89 ; d/ 9 ; 80 ; 90
Câu 29: Trong các phép tính sau đây, phép tính nào có tổng lớn nhất?
a/ 45 + 44 ; b/ 82 + 8 ; c/ 80 + 8 ; d/ 35 + 45
Câu 30:
a/ 17 + 12 ; b/ 34 + 6 ; c/ 3 + 36 ; d/ 20 + 29.
Tham khảo thêm: https://vndoc.com/luyen-thi-violympic-lop-1

Đề thi Violympic lớp 2

ViOlympic là cuộc thi giải toán trên mạng internet dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Dưới đây, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2019 - 2020 là đề thi giải Toán trên mạng dành cho học sinh lớp 2 giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 2 khác:

VnDoc.com đã tổng hợp toàn bộ đề thi Violympic lớp 2 qua các năm để gửi tới các em, giúp các bạn học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, dành được kết quả cao nhất trong các vòng thi Violympic lớp 2 sắp tới.

Ngoài Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 3 năm 2019 - 2020. Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2, môn Toán lớp 2,....

Đánh giá bài viết
22 9.478
Sắp xếp theo

Luyện thi Violympic lớp 2

Xem thêm