Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2019 - 2020

1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN 2019 2020 _ LỚP 2
VÒNG 2 (Mở ngày 01/10/2019)
Họ
tên: ……………………………………….…………………………..…………………………..
Bài thi số 1: Bức tranh ẩn
Bài thi số 2: Đừng để điểm rơi:
Câu 1: Tính: 75 + 21 = …...
Câu 2: Tính: 54 + 24 = …...
Câu 3: Cho: 23cm + 6cm < …..dm < 31cm + 5cm. Số thích hợp đ điền vào chỗ chấm là: …..
Câu 4: Cho: 84cm = …..dm + 4cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...
Câu 5: Đổi: 2dm = …..
a/ 2cm ; b/ 20dm ; c/ 200cm ; d/ 20cm.
Câu 6: Số liền trước số lớn nhất hai chữ số là: …...
Câu 7: Số nhất hai chữ số giống nhau là: …...
Câu 8: Trong phép tính: 56 = 86 - 30 thì hiệu là: …...
Câu 9: Trong phép tính: 87 65 = 22 thì số bị trừ là: …...
Câu 10: Tổng của 26 62 …..
a/ 68 ; b/ 86 ; c/ 48 ; d/ 88.
Bài thi số 3: Không giới hạn
Câu số 1: Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 tất cả bao nhiêu số tự nhiên?
Trả lời: Từ số 35 đến số 86 tất cả số tự nhiên.
Câu số 2:
Câu số 3:
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu số 4:
Câu số 5:
Câu số 6: Tính: 13 + 81 =
Câu số 7: Hãy cho biết từ số 24 đến số 78 tất cả bao nhiêu số tự nhiên?
Trả lời: Từ số 24 đến số 78 tất cả số tự nhiên.
Câu số 8: Cho: 7dm - 30cm = ..... cm + 3dm .Số thích hợp điền vào chỗ chấm
Câu số 9:
Câu số 10:
Câu số 11: Tìm số lớn nhất trong các số 29, 26, 41, 35, 44, 38. Trả lời: Số lớn nhất trong các
số 29, 26, 41, 35, 44, 38
Câu số 12:
Câu số 13:
Câu số 14:
Câu số 15: Cho các chữ số: 0; 2; 4; 8. Viết được bao nhiêu số 2 chữ số khác nhau từ 4 chữ
số đã cho? Trả lời: Viết được số.
Câu số 16:
Câu số 17: Tính: 48dm 5dm = dm.
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu số 18: Tổng của 56 3
Câu số 19:
Câu số 20:
Câu số 21: tất cả bao nhiêu số 2 chữ số nhỏ hơn 65? Trả lời: số.
Câu số 22:
Câu số 23:
Câu số 24: Hiện nay bố An 41 tuổi, còn mẹ An 35 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố An mẹ
An. Trả lời: Tổng số tuổi của bố An mẹ An tuổi.
Câu số 25:
Câu số 26:
Câu số 27:
Câu số 28: Một cửa hàng buổi sáng bán được 14 xe đạp. Buổi chiều bán được 23 xe đạp. Hỏi
hai buổi cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu xe đạp? Trả lời: Hai buổi cửa hàng bán
được xe đạp.
Câu số 29:
Câu số 30: Hãy cho biết bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79?
Trả lời: số tự nhiên lớn hơn 26 nhưng nhỏ hơn 79.

Đề thi Violympic lớp 2

ViOlympic là cuộc thi giải toán trên mạng internet dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Dưới đây, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2019 - 2020 là đề thi giải Toán trên mạng dành cho học sinh lớp 2 giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo.

Tham khảo đề luyện thi Violympic Toán lớp 2 khác:

Cùng với Đề thi Violympic lớp 2, VnDoc.com còn có 78 bài luyện thi Violympic Toán lớp 2 được sưu tầm và đăng tải. Các bài toán violympic lớp 2 này gồm những dạng đề thi Giải Toán trên mạng Internet, giúp các bạn học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả.

Ngoài Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2019 - 2020. Các bạn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 2 hay đề thi học kì 2 lớp 2 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt hơn môn Toán 2Tiếng Việt 2, môn Toán lớp 2,....

Đánh giá bài viết
24 13.500
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Violympic lớp 2 Xem thêm