Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm học 2017 - 2018 là đề thi giải Toán trên mạng dành cho học sinh lớp 2 có đáp án giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2017 - 2018.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 năm 2017 - 2018

Bài thi số 1: Sắp xếp:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 2: Bức tranh bí ẩn:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 3: Đi tìm kho báu:

Câu 1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là ………

Câu 2: Số gồm 5 chục và 6 đơn vị là ………… .

Câu 3: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là ………… .

Câu 4: Cho: 27 + ….. = 67. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………… .

Câu 5: Tính: 14 + 83 ………… .

Câu 6: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là ………… .

Câu 7: Tính: 96 – 76 + 40 = ………… .

Câu 8: Tính: 69 – 9 – 30 = ………… .

Câu 9: Tính: 62 + 7 – 21 = ………… .

Câu 10: Tính: 68 - 26 = ………… .

Câu 11: Cho: 46 = ….. + 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………… .

Câu 12: Cho: 75 - ….. = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ………… .

Câu 13: Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là: ………… .

Câu 14: Có ….. số có 2 chữ số

Câu 15: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2 đoạn thẳng dài ….cm

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài thi số 1: Sắp xếp:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 2: Bức tranh bí ẩn:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1

Bài 3: Đi tìm kho báu:

Câu 1: 67 Câu 6: 11

Câu 2: 56 Câu 7: 60

Câu 3: 70 Câu 8: 30

Câu 4: 40 Câu 9: 48

Câu 5: 97 Câu 10: 42

Câu 11: 20 Câu 13: 10

Câu 12: 10 Câu 14: 90

Câu 15: 24

Đánh giá bài viết
83 22.392
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm