Các dạng toán luyện thi Violympic lớp 2

Các dạng toán luyện thi Violympic lớp 2

Các dạng Toán luyện thi Violympic lớp 2 gồm những dạng bài trong đề thi Giải Toán trên mạng Internet, giúp các bạn học sinh lớp 2 luyện tập và củng cố kiến thức môn Toán hiệu quả, từ đó đạt thành tích cao trong học tập, tự tin làm các bài thi, bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

CÁC DẠNG BÀI TẬP GIẢI TOÁN QUA MẠNG LỚP 2

Đề ôn luyện số 1

Câu 1: 24 : 4 – …= 3 Câu 2: 15 : 3 × 7 =

Câu 3: 15 : 5 × 9 = Câu 4: 32 : 4 – ….= 5

Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 4 là số .

Câu 6: Hiện nay anh 25 tuổi, em 19 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là ….tuổi.

Câu 7: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 8 là số.

Câu 8: Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 2 là số.

Câu 9: Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số.

Câu 10: Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 0 là số.

Đề ôn luyện số 2

Câu 1: 20 : 4 × 5 = Câu 2: 16 : 4 × 6 =

Câu 3: 30 : 3 + ….= 19 Câu 4: 15 : 5 × 8 =

Câu 5: Có một số lượng gạo, nếu có thêm 1 kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 5kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Số lượng gạo đó là…..kg.

Câu 6: Ba bạn Lan, Huệ, Hồng bằng tuổi nhau và hiện nay đều 9 tuổi. Tính tổng số tuổi của ba bạn sau 3 năm nữa.

Trả lời: Tổng số tuổi của ba bạn đó sau 3 năm nữa là …. tuổi.

Câu 7: Hiện nay anh 16 tuổi, em 8 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là…..tuổi.

Câu 8: Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 24 là số.

Câu 9: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 30 là số.

Câu 10: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 3 được kết quả vẫn nhỏ hơn 25 là số.

Đề ôn luyện số 3

Câu 1: 12 : 3 + …. = 20 Câu 2: 32 : 4 – …= 5

Câu 3: 45 : 5 : 3 = Câu 4: 30 : 3 + ….. = 19

Câu 5: Số bé nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 9 là số .

Câu 6: Có một số lượng gạo, nếu có thêm 2kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 9 túi, mỗi túi 4kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Số lượng gạo đó là ….kg.

Câu 7: Có một số lượng gạo, nếu có thêm 3kg nữa thì sẽ vừa đủ để chia vào 10 túi, mỗi túi 4kg. Hỏi số lượng gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: Số lượng gạo đó là …..kg.

Câu 8: Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số.

Câu 9: Số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 18 là số.

Câu 10: Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3 là số.

CÁC DẠNG BÀI TẬP KHÁC

1. Bốn năm trước tuổi hai anh em là bao nhiêu? Biết rằng hiện nay số tuổi của hai anh em cộng lại là 18 tuổi.

Trả lời: Bốn năm trước tuổi hai anh em cộng lại là .... tuổi.

2. Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 4 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 22 tuổi.

Trả lời: Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là .... tuổi.

3. Biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là 18 tuổi. Hãy cho biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Trả lời: Sau 4 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là..... tuổi.

4. Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?

Trả lời: Việt còn lại .... con tem.

5. Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu gồm 3 loại màu xanh, đỏ, tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?

Trả lời: Số bức tranh màu xanh của Lan là ..... bức.

6. Hà có 9 con tem, Mai và Lan mỗi bạn cho Hà thêm 3 con tem. Hỏi Hà có bao nhiêu con tem?

Trả lời: Hà còn lại ..... con tem.

7. Việt có 11 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem?

Trả lời: Việt còn lại ..... con tem.

8. Lan có 6 viên bi, mỗi viên một màu gồm 3 loại màu xanh, đỏ, tím. Biết số viên bi màu xanh là nhiều nhất, màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy viên bi màu xanh?

Trả lời: Số viên bi màu xanh của Lan là .... viên.

9. Mẹ cho lan và hoa mỗi người 5 cái bánh. Sau đó mẹ cho thêm mỗi người 2 cái nữa. hỏi. Hỏi lan và hoa có tất cả bao nhiêu cái bánh?

Trả lời: Lan và hoa có số bánh là .... cái.

10. Bốn năm nữa tuổi hai anh em là bao nhiêu? Biết rằng hiện nay số tuổi của hai anh em cộng lại là 18 tuổi.

Trả lời : Bốn năm nữa tuổi hai anh em cộng lại là ... tuổi.

11. Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết rằng 4 năm trước tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 19 tuổi.

Trả lời: Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là .... tuổi.

12. Biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là 18 tuổi. Hãy cho biết 4 năm trước tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là bao nhiêu tuổi?

Trả lời: 4 năm trước tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

13. Cho các số sau 3, 5, 6. Hỏi có mấy số có hai chữ số được viết từ những số đó?

Trả lời: Có .... số.

14. Cho các số sau 3, 7, 6, 5. Hỏi có mấy số có hai chữ số được viết từ những số đó? Trả lời: Có .... số.

Đánh giá bài viết
3 3.842
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm