Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 năm 2015 - 2016 là đề thi giải Toán qua mạng có đáp án đi kèm, được VnDoc sưu tầm và giới thiệu nhằm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 6 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 11 năm 2015 - 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Cho A là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 40. Số phần tử của A là:

A. 20 B. 22 C. 19 D. 21

Câu 1.2: Cho hai số tự nhiên phân biệt có tích bằng 0. Khi đó số bé bằng:

A. 0 B. 1 C. 3 D. 2

Câu 1.3: Số các số chẵn có ba chữ số khác nhau có thể lập được từ bốn chữ số 0; 1; 3; 5 là:

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

Câu 1.4: Tập hợp A có 3 phần tử. Số các tập con có nhiều hơn 1 phần tử của A là:

A. 2 B. 8 C. 6 D. 4

Câu 1.5: Số tự nhiên b mà chia 338 cho b dư 15 và chia 234 cho b dư 13 là:

A. 19 B. 17 C. 23 D. 21

Câu 1.6: Để đánh số các trang của một quyển sách dày 130 trang bắt đầu từ trang số 1 cần số các chữ số là:

A. 300 B. 130 C. 279 D. 282

Câu 1.7: Cho A = 201320120. Giá trị của A là:

A. 0 B. 20132012 C. 1 D. 2013

Câu 1.8: Số ước chung của 360 và 756 là:

A. 10 B. 9 C. 8 D. 7

Câu 1.9: Giá trị của biểu thức A = (2.4.6 .... 20) : (1.2.3 .... 10) là:

A. 512 B. 1024 C. 256 D. 2

Câu 1.10: Biết a, b là hai số tự nhiên không nguyên tố cùng nhau thỏa mãn a = 2n + 3; b = 3n + 1. Khi đó ƯCLN(a; b) bằng:

A. 2 B. 5 C. 7 D. 1

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (....)

Câu 2.1: Cho a = (-10) + (-1). Số đối của a là: ............

Câu 2.2: Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là: ................

Câu 2.3: Kết quả của phép tính: (-8) + (-7) là: ..............

Câu 2.4: ƯCLN(12; 18) là: ..............

Câu 2.5: Giá trị của biểu thức: D = 99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + ...... + 7 - 5 + 3 - 1 là: ...........

Câu 2.6: Tập hợp các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: .................

Câu 2.7: Tổng của số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số với số nguyên dương nhỏ nhất có một chữ số là:...............

Câu 2.8: Tập hợp các số tự nhiên n thỏa mãn: (x + 5) chia hết cho (n + 1) là:.............

Câu 2.9: Cho 5 điểm cùng nằm trên một đường thẳng. Số cặp tia đối nhau trên hình vẽ là:............... cặp.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 6 vòng 10

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: A

Câu 1.2: A

Câu 1.3: A

Câu 1.4: D

Câu 1.5: B

Câu 1.6: D

Câu 1.7: D

Câu 1.8: B

Câu 1.9: B

Câu 1.10: C

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 2.1: 11

Câu 2.2: -10

Câu 2.3: -15

Câu 2.4: 6

Câu 2.5: 50

Câu 2.6: 2; 3; 5; 7

Câu 2.7: -9

Câu 2.8: 0; 1; 3

Câu 2.9: 5

Đánh giá bài viết
1 2.664
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm