12 cách nói Tôi không biết thay vì I don’t know

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu hướng dẫn 12 cách nói Tôi không biết bằng tiếng Anh hay nhất thay vì I don't know phổ biến giúp bạn đọc tích lũy thêm nhiều cách nói cách viết trong tiếng Anh giao tiếp cơ bản hiệu quả.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm