12 cách nói Tôi không biết thay vì I don’t know

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tải file định dạng .DOC 38,5 KB 09/07/2019 3:10:08 CH
Tài liệu hướng dẫn 12 cách nói Tôi không biết bằng tiếng Anh hay nhất thay vì I don't know phổ biến giúp bạn đọc tích lũy thêm nhiều cách nói cách viết trong tiếng Anh giao tiếp cơ bản hiệu quả.