50 cụm từ tiếng Anh bày tỏ niềm tin, sự ủng hộ của cha mẹ nói với con cái

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong học tập nói chung và học tiếng Anh nói riêng, sự hợp tác của cha mẹ là nguồn động lực rất lớn đối với những đứa trẻ, 50 cụm từ tiếng Anh bày tỏ niềm tin, sự ủng hộ của cha mẹ nói với con cái do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sẽ là cầu nối tình cảm giữa bố mẹ và con cái.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm