Bộ bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 OUT AND ABOUT

Với bộ tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 8 Out And About này các em sẽ được luyện tập các dạng bài như: Chia động từ, viết đoạn văn dùng từ gợi ý, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi cho thành phần được gạch dưới, dùng từ gợi ý viết đoạn văn hoàn chỉnh.
Tiếng Anh lớp 6 Xem thêm