Các cụm động từ phrasal verb thường gặp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tất cả 110 cụm động từ thông dụng trong Tiếng Anh (phrasal verbs) được VnDoc.com đăng tải giúp bạn đọc tổng hợp những phrasal verb Tiếng Anh quan trọng giúp bạn đọc ghi nhớ phần Ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng này hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh

Xem thêm