Cách chuyển đổi từ hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Lý thuyết & Bài tập công thức đổi thì quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành có đáp án giúp các em học sinh nắm chắc cách chuyển thì hiện tại hoàn thành sang quá khứ đơn và ngược lại hiệu quả.
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm