Cụm từ tiếng Anh đi với “over”

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Cụm từ tiếng Anh đi với “over” 438 KB 07/07/2017 10:54:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giới từ "over" trong tiếng Anh có nghĩa thông thường là "quá" và khi nó kết hợp với một số từ sẽ mang đến ý nghĩa thú vị. Bạn hãy vào xem đó là những cụm nào thông qua Cụm từ tiếng Anh đi với “over” do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhé!
Xem thêm các thông tin về Cụm từ tiếng Anh đi với “over”
Tiếng Anh cho người mới bắt đầu Xem thêm