Dạng bài Too/so, Either/Neither

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Dạng bài Too/so, Either/Neither 215 KB 12/02/2015 4:16:00 CH
Dạng bài Too/So và Either/Neither rất thường được dùng trong văn viết (verbal) cũng như văn nói (non-verbal). Tuy nhiên, nhiều khi các bạn vẫn bị nhầm lẫn cách dùng các từ này và vị trí của các từ này trong câu.
Xem thêm các thông tin về Dạng bài Too/so, Either/Neither
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm