Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9 304 KB 19/09/2015 8:19:00 SA
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9 có đáp án đi kèm là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em hoc sinh, giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức môn Tin học hiệu quả.
Xem thêm các thông tin về Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 9
Lớp 9 Xem thêm