Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng việt năm 2020 - 2021 (Đề 2)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi thử vào lớp 6 môn Tiếng việt năm 2020 - 2021 (Đề 2) bao gồm các câu hỏi có nội dung bám sát chương trình học, và trình bày theo dạng đề thi chính thức. Xin gửi tới thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo.
Thi vào lớp 6 môn Tiếng Việt Xem thêm