Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 1: Hệ thống báo hiệu đường bộ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giáo án An toàn giao thông lớp 5 - Bài 1: Hệ thống báo hiệu đường bộ giúp học sinh hiểu ý nghĩa, nội dung và sự cần thiết của hệ thống báo hiệu đường bộ. Từ đó, có ý thức tuân theo và nhắc nhở mọi người tuân theo hiệu lệnh của hệ thống báo hiệu đường bộ khi đi đường.
Giáo án lớp 5 môn khác Xem thêm