Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12: Câu Trực tiếp - Gián tiếp

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Lý thuyết câu trực tiếp câu gián tiếp trong Tiếng Anh lớp 12 gồm toàn bộ cấu trúc câu tường thuật Tiếng Anh quan trọng như: câu tường thuật mệnh lệnh, câu tường thuật dạng câu hỏi Wh, câu tường thuật dạng đề nghị, câu tường thuật dạng phủ định, câu tường thuật dạng kể, câu tường thuật dạng to v, câu tường thuật dạng đặc biệt,....
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm