Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 sách Cánh Diều

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Phân phối chương trình môn Hoạt động trải nghiệm lớp 1 bộ sách Cánh Diều là kế hoạch giảng dạy năm học mới nhằm hình thành và phát triển ở học sinh các năng lực chung và các năng lực đặc thù, phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động trải nghiệm.
Môn khác lớp 1 Xem thêm