Quy tắc viết chính tả Tiếng Việt và phiên chuyển Tiếng nước ngoài

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Quy tắc viết chính tả Tiếng Việt và phiên chuyển Tiếng nước ngoài chi tiết và các ví dụ cụ thể, mời các bạn cùng tham khảo.

Quy tắc chính tả

Xem thêm