Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ trong chương trình Hóa học 10

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ trong chương trình Hóa học 10 là sáng kiến kinh nghiệm hay, giúp các thầy cô phong phú thêm hệ thống bài tập, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học hoá học phổ thông.
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 10 Xem thêm