Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ trong chương trình Hóa học 10

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 10

Bài tập là một phần quan trọng trong chương trình học. Việc đưa ra bài tập trong tiết học hay về nhà giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức hiệu quả. VnDoc.com xin giới thiệu "Sáng kiến kinh nghiệm - Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ trong chương trình Hóa học 10". Mời các thầy cô tham khảo nhằm có thêm phương pháp ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Hóa học lớp 10.

Bài tập về nhôm có đồ thị

Sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp giải bài tập kim loại tác dụng với axit

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bài tập Hóa học trắc nghiệm khách quan hiện nay đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ. Bởi vì các ưu điểm mà nó mang lại là rất lớn như: Số lượng câu hỏi nhiều nên phương pháp TNKQ có thể kiểm tra nhiều nội dung kiến thức bao trùm gần cả chương, nhờ vậy buộc học sinh phải học kĩ tất cả các nội dung kiến thức trong chương, tránh được tình trạng học tủ, học lệch của HS; Thời gian làm bài từ 1 cho đến 3 phút 1 câu hỏi, hạn chế được tình trạng quay cóp và sử dụng tài liệu; Làm bài TNKQ học sinh chủ yếu sử dụng thời gian để đọc đề, suy nghĩ, không tốn thời gian viết ra bài làm như TN tự luận, do vậy có tác dụng rèn luyện kĩ năng nhanh nhẹn, phát triển tư duy cho HS...

Hiện nay, các sách đều xây dựng bài tập trắc nghiệm khách quan theo hướng xuất phát từ những vấn đề Lý thuyết hoặc bài tập liên quan đến chương trình học. Việc tham khảo sách trắc nghiệm khách quan trên thị trường cho thấy, hầu hết các sách đều viết các vấn đề theo chương trình học THPT hoặc ôn luyện tốt nghiệp đại học với những kiến thức trọng tâm về lý thuyết và bài tập tính toán. Các loại bài tập này có ưu điểm giúp cho học sinh có được Lý thuyết vững chắc và các tính toán Hóa học, nhưng chưa cho thấy được vấn đề thực nghiệm. Đây là đặc trưng của bộ môn Hóa học. Các sách trắc nghiệm hiện nay chưa có hoặc có rất ít các sách đề cập đến loại bài tập trắc nghiệm bằng đồ thị và hình vẽ. Với việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực và hướng người học làm quen nhiều hơn với thực nghiệm thì việc cho người học tiếp xúc với các loại bài tập bằng đò thị và hình vẽ là rất quan trọng. Điều này giúp cho người học có thể hiểu được bản chất của sự biến đổi các chất, cách tổng hợp ra chúng trong phòng thí nghiệm hay trong công nghiệp như thế nào và cần những dụng cụ, hóa chất gì. Hoặc có thể hình dung các lý thuyết khó thông qua hình vẽ hoặc đồ thị. Với loại bài tập này, tính đặc thù bộ môn Hóa Học được thể hiện rất rõ. Vì vậy, việc đưa thêm loại bài tập trắc nghiệm khách quan dùng đồ thị và hình vẽ là việc làm rất cần thiết hiện nay.

Từ thực tế đó tôi chọn đề tài: "Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ trong chương trình hóa học 10"

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Tuyển chọn, xây dựng các bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ nhằm làm phong phú thêm hệ thống bài tập góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học hoá học phổ thông.

3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

- Nghiên cứu chương trình hóa học 10

- Tuyển chọn, xây dựng các bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ liên quan đến chương trình hóa học 10

4. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

- Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy học hoá học ở trường THPT Việt Nam.

- Đối tượng nghiên cứu: Bài tập hóa học phổ thông.

5. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC

- Nếu tuyển chọn và xây dựng được các bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ trong hóa học sẽ là nguồn tư liệu quí để giáo viên và học sinh tham khảo.

6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

+ Phương pháp nghiên cứu lí thuyết

+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

7. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI

Hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan bằng đồ thị và hình vẽ trong chương trình hóa học 10.

Đánh giá bài viết
1 1.960
Sắp xếp theo

    Sáng kiến kinh nghiệm lớp 10

    Xem thêm