Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên Tiểu học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Thông tư 02/2007/TT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập, việc xếp lương đối với giáo viên tiểu học được tính theo 3 hạng III, II và I.
Văn bản giáo dục Xem thêm