Từ vựng tiếng Anh về phương tiện khi đi du lịch

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại hình phương tiện đi lại khi đi du lịch giúp bạn đọc cơ bản nắm được thông tin khi tham gia các loại hình phương tiện giao thông công cộng như: giờ đến, giờ đi, điểm dừng, ....
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm