Từ vựng về Châu lục và các vùng lãnh thổ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Mời các bạn cùng học từ vựng về Châu lục và các vùng lãnh thổ trong tiếng Anh qua bài viết sau để cùng nắm vững những tên các địa điểm trên thế giới quan trọng này. Sau đây mời các bạn tham khảo.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm