Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước (14 mẫu)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Văn tả cảnh lớp 5: Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng làm bài văn miêu tả.
Văn miêu tả lớp 5 Xem thêm