Viết đoạn văn 5 - 7 câu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Viết đoạn văn 5 - 7 câu tả cảnh thanh bình của một miền quê hoặc thành phố mà em biết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Việt lớp 5.
Luyện từ và câu lớp 5 Xem thêm