Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Dự thảo kế hoạch trường học năm 2020 - 2021

Dự thảo kế hoạch trường học

Dự thảo kế hoạch trường học năm 2020 - 2021 là mẫu tổng kết nhiệm vụ năm học cũ và phương hướng điều chỉnh cho năm học mới cho các thầy cô tham khảo, lên kế hoạch chuẩn bị cho các mẫu góp ý trong năm học

Lưu ý: Đây là bản Dự thảo của trường học được VnDoc sưu tầm. Tùy từng địa phương, trường học mà có các số liệu đánh giá khác nhau.

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020 - 2021

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

I. Về quy mô phát triển trường lớp

1. Học sinh

Đầu năm học có 583 HS/14 lớp, 323 HS nữ (55,4%), 60 HS dân tộc thiểu số (10,29 %), 43 HS nữ dân tộc thiểu số (7,38%). Cuối năm học trường có 556 HS/14 lớp, 311 HS nữ (55,94%), 47 HS dân tộc thiểu số (8,45%), 33 HS nữ dân tộc thiểu số. Toàn trường giảm 27 HS, trong đó có 13 HS dân tốc thiểu số; tỉ lệ duy trì sĩ số 95,37%, đạt chỉ tiêu đề ra (Cuối năm học 2018-2019, trường có 496 HS (nữ 287)/13 lớp, 39 học sinh dân tộc thiểu số (7,86%); toàn trường giảm 30 HS, trong đó có 08 HS dân tốc thiểu số; tỉ lệ duy trì sĩ số 94,30%). Số HS nghỉ học đa số là lớp 10 có học lực yếu kém, hổng kiến thức từ những năm học trước nên không thể tiếp tục học chương trình THPT mà xin nghỉ học để chuyển sang học chương trình GDTX hoặc đi học nghề,...(23 HS lớp 10 và 04 HS lớp 11 nghỉ học giữa chừng)

2. Đội ngũ giáo viên, đảng viên

Đầu năm học 2019-2020, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) nhà trường là 37 người (nữ 20), trong đó CBQL 02, giáo viên 29, tất cả đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn (có 03 Thạc sĩ, 01 CCLLCT, 02 TCLLCT); nhân viên 06 (nữ 03), trong đó có 01 GVTB, 01 VT (HĐ), 02 BV (HĐ 68), 01 KT (HĐ), 01 Tạp vụ (HĐ).

Cuối năm học 2019-2020, tổng số CB-GV-NV nhà trường là 36 người, kể cả hợp đồng và biệt phái (nữ 18), trong đó CBQL 02, giáo viên 28 (03 Thạc sĩ, 01 CCLLCT, 02 TCLLCT, 04 GV đang học sau Đại học) và nhân viên 06 (01 GVTB, 01 VT(HĐ), 02 BV(HĐ 68), 01 KT (HĐ), 01 Tạp vụ (HĐ))

Chi ủy chi bộ Đảng của nhà trường là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Chư Prông. Đầu năm học có 20 ĐV (54,05%) đến cuối năm học còn 17 ĐV (47,20%). (01 đảng viên chuyển công tác đến chi bộ Trường THPT Hoàng Hoa Thám; 01 đảng viên chuyển công tác đến chi bộ trường THPT Pleiku; 01 đảng viên chuyển công tác đến chi bộ Trường PTDT nội trú tỉnh Gia Lai)

II. Kết quả công tác chỉ đạo dạy và học

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục

- BGH đã chỉ đạo thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá và quản lý quá trình giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS theo Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện CT GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có điều chỉnh tại Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017). Từ đó tạo thuận tiện cho học sinh và giáo viên khi chuyển sang thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ của từng cấp học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học tại Công văn 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 của Bộ GDĐT, Sở GD-ĐT đã chỉ đạo các tổ, bộ môn tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng Chương trình giáo dục phổ thông mới, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo khung thời gian 37 tuần thực học, đảm bảo thời gian kết thúc học kì I vào ngày 04/01/2020, kết thúc học kì II vào ngày 09/7/2020 (lí do nghỉ học để phòng, chống bệnh dịch Covid-19).

- Chỉ đạo các các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động rà soát, tinh giản nội dung dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của chương trình môn học; khuyến khích giáo viên thiết kế lại các tiết học trong sách giáo khoa thành các bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tổ chức cho học sinh hoạt động học tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng vào thực tiễn; chú trọng lồng ghép giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn được lãnh đạo nhà trường nhận xét, góp ý phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

- Chỉ đạo tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

2. Thực hiện quy chế chuyên môn

2.1. Thực hiện ba công khai trong trường học

Đã thực hiện nghiêm túc 3 công khai đối với nhà trường qua các báo cáo, thông tin về chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ, sử dụng tài chính cho phụ huynh học sinh (PHHS), CB, GV, NV trong toàn trường; mọi thông tin của trường được đăng tải thường xuyên trên Website của nhà trường.

2.2. Thực hiện đổi mới công tác quản lí chuyên môn

Trong năm học 2019-2020 Nhà trường đã cử CB, GV cốt cán tham gia các đợt tập huấn do Sở GD&ĐT tổ chức và tập huấn lại cho tất cả giáo viên tại trường đã nâng cao được nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá.

Thực hiện cải cách hành chính; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, khoa học; xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ đến cán bộ quản lý, tổ/nhóm chuyên môn.

Thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp trong dạy học, thi, kiểm tra đánh giá, chú trọng đổi mới, sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

Nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định theo các văn bản hiện hành. Khắc phục tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh quản lí trong nhà trường.

2.3. Tổ chức kiểm tra định kỳ - Bồi dưỡng học sinh giỏi - Phụ đạo học sinh yếu kém - Dạy thêm, học thêm trong nhà trường, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kĩ thuật

Thực hiện chỉ đạo của Sở GD&ĐT trong việc tổ chức xây dựng ma trận, ra đề, in sao đề, bốc thăm đề kiểm tra định kỳ nghiêm túc, đúng quy định. Đặc biệt đã khai thác hiệu quả phần mềm Master Test trong kiểm tra định kì của các môn Toán, Vật lí, Hóa học và Tiếng Anh. Đã tổ chức kiểm tra chung tất cả các bài kiểm tra định kì từ 1 tiết trở lên đối với 9 môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Tiếng Anh; đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của HS.

Tổ chức bồi dưỡng, dự thi HSG cấp tỉnh. Kết quả 01 giải Nhì (Hóa học), 01 giải Ba (Hóa học), 01 giải Ba (Lịch sử), 01 giải KK (Vật lí) và có 01 đề tài NC KHKT dành cho học sinh đạt giải Ba cấp tỉnh.

Tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm trong nhà trường chất lượng, hiệu quả.

2.4. Chỉ đạo đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng (HT), Phó Hiệu trưởng (PHT), Công chức (CC), Viên chức (VC)

Việc đánh giá chuẩn HT, PHT, GV; xếp loại CC, VC; xét thi đua, khen thưởng, được HĐ TĐ-KT nhà trường thực hiện dân chủ, công khai và đúng hướng dẫn, đúng quy trình của cấp trên, kết quả cụ thể như sau:

- Đánh giá chuẩn HT, PHT, GV: 08 XS, 20 Khá, 0 TB (đạt chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị CC-VC đầu năm học 2019-2020).

- Kết quả xếp loại công chức, viên chức: 08 XS, 20 Tốt, 0 HTNV (đạt chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị CC-VC đầu năm học 2019-2020).

- Kết quả xếp loại thi đua:

+ Cá nhân: 31 LĐTT, trong đó có 04 CSTĐ cấp cơ sở (đạt chỉ tiêu đề ra tại Hội nghị CC-VC đầu năm học 2019-2020).

+ Về tập thể: 04 Tập thể LĐTT, trong đó có tập thể Nhà trường đã đề nghị UBND tỉnh khen tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc (Đạt chỉ tiêu đề ra).

3. Thực hiện các hoạt động GD NGLL-HN-QP, AN-VN-TDTT-Nghề Tin học

Đã chỉ đạo thực hiện giảng dạy tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường: Dạy nghề Tin học phổ thông cho 151 HS khối lớp 11 theo đúng chương trình quy định. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp và giáo dục ngoài giờ lên lớp đã phân công cho GV GDCD giảng dạy theo giáo án chung với nhiều hình thức tổ chức học tập trong và ngoài lớp học khá sôi nổi, thân thiện, tích cực. Hoạt động giáo dục thể chất thực hiện tốt chương trình theo quy định. Hoạt động giáo dục quốc phòng - an ninh có GV chuyên trách giảng dạy, sử dụng khá tốt các dụng cụ học tập bộ môn hiện có tại trường.

Ngoài ra trong năm học đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa thu hút HS tham gia tích cực, sôi nổi và có tác dụng tích cực đối với HS như: Văn nghệ đầu tuần, văn nghệ chào mừng ngày NGVN 20/11; thăm và chúc Tết các đồn Biên phòng trên địa bàn huyện Chư Prông, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh vào những buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần,... Đặc biệt có cô giáo Trần Thị Ngọc Hương tham gia đơn ca nhạc phẩm “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”, đồng thời là người dẫn chương trình tại Liên hoan văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Sở GD&ĐT và Công đoàn Ngành Giáo dục Gia Lai phối hợp tổ chức.

III. Kết quả thực hiện 3 phong trào “Duy trì sĩ số”, “Xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT”

BGH nhà trường đã xây dựng kế hoạch “Duy trì sĩ số”, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Do đó số HS nghỉ học giữa chừng để đi học nghề đã giảm hơn so với năm học trước (năm học 2019-2020 tỉ lệ HS nghỉ học giữa chừng là 4,63%, năm học trước là 5,7 %).

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua xây dựng lớp học thân thiện, tích cực, phát huy truyền thống nhà trường, xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, môi trường lành mạnh, vui tươi cho HS học tập và rèn luyện.

Đối với phong trào “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT” dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường và sự tâm huyết, nhiệt tình, tận tụy, tìm tòi, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ của thầy cô giáo cùng với sự quan tâm của quí bậc PHHS và sự nỗ lực của học sinh trong học tập, rèn luyện nên kết quả tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đạt 100% - vị thứ 9/48 trường (năm học 2018-2019 đạt 97,96 % - vị thứ 16/47 trường).

IV. Xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học

Được sự quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của Sở GD&ĐT, sự ủng hộ đóng góp của PHHS, sự tiết kiệm trong sử dụng nguồn ngân sách nhà trường, đã sửa chữa bàn, ghế học sinh, máy vi tính, máy phôtô, hệ thống điện, nước, nhà vệ sinh, tường rào, cổng trường,...Tuy nhiên vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về nguồn kinh phí để mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong nhà trường.

V. Đánh giá chung

1. Ưu điểm

Đã tham mưu với cấp có thẩm quyền trong việc tăng cường CSVC, TBDH cho nhà trường.

Xây dựng, phát triển đội ngũ CB-VC có tâm, có tầm; nâng cao được chất lượng hai mặt giáo dục trong nhà trường.

Duy trì truyền thống, hình ảnh nhà trường ngày càng phát triển theo đúng định hướng thực hiện kế hoạch 5 năm (2015-2020).

Huy động được sức mạnh tập thể CB, GV, NV; phát huy xã hội hóa giáo dục, đặc biệt là sự đồng hành của PHHS trong kì thi TN THPT năm 2020.

2. Khuyết điểm

Đội ngũ giáo viên không ổn định, chưa thực sự an tâm công tác; Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn chưa có chiều sâu; công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng đội ngũ vẫn còn những hạn chế nhất định; công tác cải cách hành chính chưa thực sự mạnh mẽ. Đặc biệt là hệ thống, cấu trúc, hình thức các loại văn bản.

Tỉ lệ học sinh yếu còn cao, số lượng học sinh giỏi thì hạn chế, chưa tìm được giải pháp thật hữu hiệu đối với việc bồi dưỡng học sinh giỏi.

Chưa thực hiện được cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu một học sinh có nguy cơ bỏ học vì đang gặp khó khăn trong học tập” tại Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Gia Lai.

Chưa khen thưởng học sinh thủ khoa của trường trong kì thi TN THPT.

3. Bài học kinh nghiệm

Tăng cường tham mưu với các cấp chính quyền, địa phương về việc cấp đất nhà ở hoặc có những ưu đãi về đất nhà ở để cán bộ, giáo viên, nhân viên an tâm công tác lâu dài tại trường.

Đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức sinh hoạt của tổ chuyên môn, tăng cường hơn nữa việc tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tìm giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi, giảm số lượng học sinh yếu.

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tham mưu mạnh mẽ với các cấp có thẩm quyền để có sự đầu tư, xây dựng và phát triển nhà trường.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021

Năm học 2020-2021 là năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, năm học chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XVI

Đối với Ngành GD&ĐT là năm tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đối với Trường THPT Trần Phú năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Huyện đảng bộ lần thứ XVII, Đại hội Chi bộ nhà trường lần thứ XVII, tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GV và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo theo định hướng phát triển của nhà trường trong kế hoạch 5 năm (2020-2025).

I.Tình hình nhà trường đầu năm học

1. Đặc điểm, tình hình

Đầu năm học, nhà trường có 16 lớp/695HS (K10: 7 lớp/307 HS, K11: 5 lớp/237 HS; K12: 4 lớp/151 HS), trong đó có 393 HS nữ, 69 HSDTTS, 54 HS nữ DTTS.

Đội ngũ CB,GV,NV hiện có 02 CBQL, 32 GV, 20 nữ (trong đó có 01 GV TB, 02 GV BP, 03 GV HĐ), 05 NV (01 VT-HĐ, 01 KT-HĐ, 01 Tạp vụ-HĐ, 02 BV-HĐ 68).

Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tạm đủ cho việc dạy và học: có 15 phòng học lý thuyết, 01 phòng thính thị, 01 phòng thực hành Tin học, 01 phòng thực hành Vật lí, 01 phòng thực hành Hóa học, 01 phòng thực hành Sinh học; Khu hiệu bộ, thư viện,....đáp ứng được nhu cầu công tác, dạy và học.

2. Thuận lợi

Đội ngũ CBQL,GV,NV đang dần tích lũy kinh nghiệm trong chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục đổi mới, chuẩn hóa các hoạt động để nâng cao chất lượng trong quản lý, giảng dạy, giáo dục.

Số lượng HS tăng dần về số lượng và chất lượng học tập, rèn luyện; đã có sự phân hóa và thi đua trong học tập.

Công tác xã hội hóa giáo dục có sự đồng thuận cao, có sự quan tâm, nhiệt tình hơn từ PHHS, địa phương và các tổ chức đoàn thể xã hội.

3. Khó khăn

Chất lượng tuyển sinh lớp 10 thấp; chất lượng đội ngũ GV không đồng đều, thiếu tính ổn định.

CSVC, thiết bị chưa đầy đủ, thiếu máy vi tính, máy phô tô, máy chiếu projector, nhà đa năng, tường rào,....

II. Phương hướng phấn đấu và các chỉ tiêu thi đua

1. Phương hướng phấn đấu

1.1. Những chuyển biến, kết quả cần đạt

Trong thời gian thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 đã cho thấy sự phù hợp, tích cực của những định hướng phát triển nhà trường; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ đã phát huy tác dụng; một số giải pháp trong quản lý, trong chuyên môn thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV; tạo ra khí thế thi đua, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục, đào tạo trong thầy và trò; nâng cao được uy tín, truyền thống và hình ảnh của nhà trường. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế trong những năm qua, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, toàn trường tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục phòng, chống bệnh dịch Covid-19, thực hiện đổi mới toàn diện hoạt động quản lý nhà trường theo hướng chuẩn hóa, khoa học, hiệu quả; thực hiện cải cách hành chính trong công tác văn phòng để nâng cao hiệu quả công việc.

2. Tích cực đổi mới phương pháp dạy-học, kiểm tra, đánh giá; thực hiện tốt yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng trong dạy-học, kiểm tra, đánh giá của Bộ GD&ĐT; tăng cường ứng dụng CNTT, tiếp tục khai thác phần mềm Master Test trong kiểm tra đánh giá; chú trọng dạy học thực hành, thí nghiệm.

3. Thực hiện các giải pháp quản lý chất lượng dạy-học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà cũng như đáp ứng được yêu cầu học tập nâng cao của HS. Duy trì nề nếp sinh hoạt chuyên môn cụm trường.

4. Tiếp tục bổ sung, bảo quản cơ sở vật chất; tổ chức các hoạt động giáo dục, VH-VN-TD-TT, duy trì thể dục giữa giờ, sinh hoạt tập thể vui tươi, lành mạnh, tạo không khí đoàn kết, thân ái, thi đua học tập của các tập thể học sinh.

5. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp THPT”, “Huy động và Duy trì sỹ số học sinh”

6. Huy động thêm nhiều sự tham gia, quan tâm hợp tác, cộng đồng trách nhiệm của các Đoàn thể, PHHS, chính quyền địa phương đối với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục HS.

7. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ, nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm học 2020-2021.

1.2. Các danh hiệu thi đua đăng kí trong năm

- Về tập thể: 05 tập thể LĐTT, trong đó có tập thể Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

- Về cá nhân: 28 LĐTT, trong đó có 04 CSTĐ cấp cơ sở (hiện có 08 CB, GV đăng kí), ....CSTĐ cấp tỉnh, .... Bằng khen của UBND Tỉnh.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

2.1. Chỉ tiêu phát triển trường lớp

- Số lớp đến cuối năm học: 16 lớp (năm học 2019-2020: 14 lớp)

- Tỷ lệ duy trì sĩ số đến cuối năm học: 96% trở lên (năm học 2019-2020: 95,37%)

- CB,GV,NV: 43, kể cả hợp đồng (hiện nay có 39 CB,GV,NV).

- CSVC, TBDH: Duy trì, bảo quản CSVC, TBDH,...hiện có và mua thêm máy vi tính, bổ sung tường rào,...để đáp ứng đầy đủ cho các hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.

2.2. Chỉ tiêu phát triển chất lượng dạy học

- Tỉ lệ xếp loại từ Trung bình trở lên ở các bộ môn trên 85%;

- Tỉ lệ xếp loại Học lực học sinh từ Trung bình trở lên: Từ 95% trở lên (2019-2020: 90,65%); trong đó xếp loại Khá, Giỏi trên 55% (2019-2020: 52,52%); tỉ lệ lên lớp sau khi thi lại trên 98% (2019-2020: 96,76%).

- Tỉ lệ tốt nghiệp THPT: Duy trì tỉ lệ 100%, tỉ lệ trúng tuyển vào ĐH, CĐ ngày càng cao. Đặc biệt có học sinh tham gia du học Nhật Bản, Hàn Quốc.

- Tỉ lệ xếp loại Hạnh kiểm Khá, Tốt: Trên 98%, không có hạnh kiểm Yếu (năm học 2019-2020: HK Khá, Tốt 97,31%, không có hạnh kiểm Yếu).

- Phấn đấu đạt từ.......giải trong kỳ thi HSG cấp tỉnh (hiện đang bồi dưỡng các môn:............) và có............đề tài NCKH KT dự thi cấp tỉnh.

2.3. Chỉ tiêu phát triển chất lượng môi trường giáo dục

- Tăng cường số lượng và chất lượng các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp, hoạt động ngoại khóa, thi văn nghệ, thể thao; tham quan, du lịch các hoạt động tập thể chào mừng kỷ niệm các ngày lễ như: 20/10, 20/11, 22/12, 08/03, 26/03,...cụ thể trong năm học có ......hoạt động ngoại khóa, có ......thể thao, có....tham quan, du lịch.

- Đảm bảo 13/16 tiêu chí trong phong trào “Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại Quyết định 239/QĐ-SGDĐT, ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT Gia Lai V/v ban hành Quy định tiêu chí “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai.

- Đảm bảo ANHĐ, ngăn chặn các vi phạm ATGT, các tệ nạn xã hội, bạo lực thâm nhập học đường; không có HS vi phạm đến mức phải xử lí kỉ luật.

2.4. Chỉ tiêu phát triển chất lượng đội ngũ

- Duy trì số lượng giáo viên dạy giỏi cấp trường và có 04 GV dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (năm học 2019-2020: 19/27 (70,37%) GVG cấp trường)

- Phấn đấu trên 50% CB,GV có viết Đề tài Sáng kiến (năm học 2019-2020: 10 SK, trong đó có 03 đề tài có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc, 06 đề tài có ảnh hưởng toàn tỉnh, 01 đề tài có ảnh hưởng cấp trường)

- 100% CB, GV tiếp tục đổi mới soạn giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá.

- 100% CB, GV có ứng dụng CNTT trong quản lí, giáo dục và giảng dạy.

- 100% CB, GV đạt từ loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp GV.

- 100% CB, GV xếp loại VC Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% CB, GV đạt danh hiệu LĐTT trở lên.

- 100% Đảng viên xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% Công đoàn viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

III. Nội dung hoạt động và các giải pháp thực hiện

1. Hoạt động giảng dạy trên lớp và ngoài giờ

Các tổ, bộ phận tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong nhà trường như:

- Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức kiểm tra, đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

- Xây dựng nội dung dạy học, giáo án dạy bộ môn, dạy tự chọn, ôn tập; xây dựng thư viện bài giảng điện tử, thư viện/ngân hàng đề kiểm tra.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả giảng dạy tích hợp các nội dung giáo dục kĩ năng sống, giáo dục bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,...qua các môn học và các hoạt động giáo dục ngoài giờ, các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể, các cuộc thi VH-VN-TD-TT,....nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

- Tăng cường quản lý chất lượng giảng dạy của GV và chất lượng học tập của HS để có hướng điều chỉnh, nâng cao hiệu quả dạy và học.

- Tăng cường các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ GV qua các sinh hoạt chuyên môn của Tổ/Nhóm, động viên GV tự bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Giải pháp

- Nội dung sinh hoạt chuyên môn đa dạng, phong phú, chất lượng, hiệu quả.

- Quản lý, kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, kiểm tra chất lượng dạy học (kể cả dạy tự chọn, phụ đạo, ôn tập, bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy thêm) qua nội dung dạy học, dự giờ, đánh giá, thống kê chất lượng các bài kiểm tra để có hướng chỉ đạo, điều chỉnh.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua về chuyên môn: Thao giảng, dạy tốt; viết và báo cáo SK; khai thác, cải tiến và đổi mới dạy thực hành, soạn giảng theo hướng phát triển năng lực học sinh, viết bài và đăng trên Website nhà trường; sử dụng tốt trường học kết nối; tổ chức ngoại khóa chuyên môn....Đầu tư chuyên môn nâng cao chất lượng ôn tập thi tốt nghiệp THPT.

-Tăng cường công tác GVCN lớp trong việc quản lý, giáo dục, đánh giá định lượng HS đối với việc tham gia các hoạt động thi đua, sinh hoạt, học tập ở trường; phối hợp chặt chẽ với CMHS, Ban đại diện CMHS lớp để động viên, đôn đốc HS nỗ lực học tập, bổ sung kiến thức còn hạn chế, ôn luyện để đạt kết quả tốt hơn trong học tập.

2. Xây dựng đội ngũ

- Xác định rõ công tác xây dựng đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, quyết định thắng lợi nhiệm vụ năm học và sự phát triển của nhà trường giai đoạn 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhà trường qua các phong trào thi đua của ngành GD&ĐT thực hiện các cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” để xây dựng đội ngũ CB,GV, NV có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, quán triệt yêu cầu chuẩn hóa mọi hoạt động của CBQL, GV, NV trong nhà trường, tổ chức triển khai thực hiện trong từng hoạt động, kiểm tra, đánh giá theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT về chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chuẩn Giáo viên; phấn đấu đến cuối năm học mọi hoạt động của từng thành viên trong nhà trường đạt yêu cầu chuẩn hóa.

- Tăng cường quản lý công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của CB,GV,NV trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, chất lượng đào tạo và hoạt động hành chính trong nhà trường.

- Thực hiện quy hoạch đào tạo bồi dưỡng cho CB,GV giai đoạn 2020-2025. Tạo điều kiện cho CB,GV được giao lưu, học hỏi, cập nhật thông tin, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Giải pháp

- Triển khai chương trình hành động của Chi bộ, Nhà trường, quy hoạch đào tạo phát triển đội ngũ đến các tổ, bộ phận về công tác xây dựng đội ngũ giai đoạn 2020-2025.

- Tăng cường quản lý công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng trong nhà trường; kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng đội ngũ để có giải pháp kịp thời.

- Chú trọng phát triển các nhân tố tốt, bổ sung quy hoạch cán bộ, tạo điều kiện để học tập nâng cao, phát huy năng lực trong công tác.

3. Xây dựng môi trường giáo dục

Tiếp tục triển khai các nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường xanh, sạch, đẹp, an toàn” đến từng lớp học, học sinh và CB, GV, NV. Tập trung xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức, hành động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, cảnh quan, tài sản nhà trường; bảo đảm an ninh trật tự trong nhà trường; ngăn chặn các hành vi vi phạm an toàn giao thông, các tệ nạn xã hội: hút thuốc, uống rượu, bia, gây gổ, đánh nhau,...thâm nhập học đường, đặc biệt là bạo lực học đường trên cơ sở giới; giáo dục kĩ năng sống, ứng xử, giao tiếp học đường xây dựng tình bạn đoàn kết, thân ái, xây dựng khối đoàn kết trong từng tập thể lớp, chi đoàn, xây dựng phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong toàn trường. Tăng cường sự quan tâm giáo dục của gia đình, hoạt động của Ban đại diện CMHS, địa phương, các đoàn thể xã hội, tạo sức mạnh cộng đồng trách nhiệm với nhà trường trong việc giáo dục HS, tạo môi trường giáo dục lành mạnh tích cực để đôn đốc, động viên HS nỗ lực học tập và rèn luyện.

Giải pháp

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của GVCN, GV giảng dạy giáo dục công dân, các hoạt động giáo dục ngoài giờ trong việc giáo dục HS các giá trị cuộc sống, kĩ năng sống, ứng xử, giao tiếp, sinh hoạt, ý thức công dân trong chấp hành pháp luật, tham gia các hoạt động xã hội,...

- Xây dựng kế hoạch, các nội dung thực hiện, phối hợp hành động giữa nhà trường, Ban Thi đua Nề nếp - ANHĐ, GVCN, các Đoàn thể trong nhà trường, Ban Đại diện CMHS, gia đình HS, chính quyền địa phương, các đoàn thể xã hội,...cùng tham gia trong việc giáo dục HS, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tích cực.

4. Xây dựng CSVC

Ban cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tập trung chỉ đạo việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có cho hoạt động quản lý, dạy và học; sắp xếp các phòng thực hành, thư viện khoa học đảm bảo phục vụ tốt cho việc dạy và học. Tiếp tục tham mưu với Sở GD&ĐT Gia Lai đầu tư xây dựng nhà đa năng; tường rào, sân trường,... sử dụng ngân sách, các nguồn từ XHH giáo dục để mua sắm thêm trang thiết bị dạy học, sửa chữa điện, nước,...

Giải pháp

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện quy chế giao quyền quản lý sử dụng tài sản, quy chế làm việc các phòng chức năng, tập huấn bồi dưỡng sử dụng TBDH cho GV BM, quản lý hoạt động sử dụng TBDH.

- Tăng cường ý thức bảo quản CSVC, sử dụng có hiệu quả TBDH, tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm,..., sửa chữa, bổ sung kịp thời.

- Tăng cường tham mưu với các cấp có thẩm quyền để xây dựng CSVC, trang TBDH nhà trường ngày càng tốt hơn.

5. Công tác kiểm tra

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chuyên đề các tổ/bộ phận, giáo viên trong nhà trường.

- Kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm 30% GV; Kiểm tra chuyên đề 100% GV.

- Chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát đột xuất các tổ, bộ phận, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, hạn chế.

6. Cải tiến công tác quản lý

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, nâng cao hiệu quả công tác của từng CBQL và các tổ, bộ phận.

- Thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động nhà trường và quy chế phối hợp giữa nhà trường với các đoàn thể. Thực hiện minh bạch, công khai thông tin hoạt động nhà trường theo đúng quy định, kịp thời chính xác trên các phương tiện thông tin đặc biệt trên Website nhà trường, thông suốt thông tin báo cáo với Sở GD&ĐT và các cấp.

- Thực hiện đánh giá các hoạt động, từng thành viên theo chuẩn. Chú trọng đổi mới công tác quản lý hành chính văn phòng để nâng cao hiệu quả công tác hành chính nhà trường, phục vụ tốt hơn cho dạy và học, trong xử lý công việc với PHHS, HS.

7. Các hoạt động lớn khác

- Đổi mới, khai thác và phát huy hiệu quả website của nhà trường để phục vụ tốt cho công tác thông tin nhà trường với CB, GV, PHHS, HS; tăng cường nguồn dữ liệu dạy và học, diễn đàn, trường học kết nối,...

- Tổ chức cho HS tham gia các hoạt động lớn vào các ngày: 26/3, Ngày hội đọc sách năm 2021 nhân ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4; tham quan các nhà máy, xí nghiệp trong Huyện (Công ty cao su Chư Prông, Công ty chè Bàu Cạn), thăm khu di tích chiến thắng Làng Bạt; thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Huyện; Lễ Tri ân và trưởng thành cho HS khối 12 vào cuối tháng 5/2021; Tư vấn Tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2021,...

IV. Đề xuất, kiến nghị

1. Đối với Sở GD&ĐT Gia Lai:

- Bổ sung kinh phí để sửa chữa CSVC như: hoàn chỉnh tường rào, sửa chữa sân trường, xây nhà đa năng, mua máy vi tính,....

- Bổ sung đủ biên chế GV, NV đảm bảo theo quy định.

2. Đối với UBND huyện Chư Prông:

- Hỗ trợ kinh phí để sửa chữa CSVC

- Có ưu tiên về đất nhà ở để cán bộ, giáo viên, nhân viên ổn định, an tâm công tác lâu dài tại địa phương.

Phần thứ ba

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG

NĂM HỌC 2020 - 2021

Tháng

Công việc trọng tâm trong tháng

8/2020

- Tổ chức ôn tập, thi lại

- Biên chế lớp theo nhóm môn học theo nguyện vọng của học sinh

- Bồi dưỡng chính trị, chuyên môn cho cán bộ, giáo viên

- Thành lập các tổ, bộ phận, hội đồng trong nhà trường; phân công chuyên môn, kiểm nhiệm; sắp xếp thời khóa biểu

- BGH, tổ, bộ phận xây dựng các dự thảo kế hoạch; xây dựng chương trình giáo dục nhà trường

- Chuẩn bị văn phòng phẩm và lập hồ sơ, sổ sách, kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ; Chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021

- Hội nghị cha mẹ học sinh đầu năm học (ngày 05/9/2020)

9/2020

-Tổ chức Khai giảng năm học 2020-2021, trao học bỗng, tuyên dương khen thưởng (nếu có); Phát động cuộc thi NCKHKT

- Đại hội lớp - chi đoàn; Đại hội Đoàn trường

-Tổ chức Hội nghị CB, VC; ký kết giao ước thi đua năm học 2020-2021

-Triển khai kế hoạch năm học của nhà trường, các tổ, bộ phận

-Triển khai dạy phụ đạo, dạy thêm trong Nhà trường, bồi dưỡng HSG

- Ban quản trị Website đẩy mạnh chất lượng thông tin mạng của NT

10/2020

-Thi đua Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ VN 20/10; Phát động phong trào Dạy tốt - Học tốt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trong GV và HS

- Kiểm tra công tác GVCN

11/2020

- Tổ chức các hoạt động thao giảng, dạy tốt

- Kiểm tra giữa học kì I

- Tổng kết phong trào thi đua chào mừng 20/11 và tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Tiếp tục bồi dưỡng và chuẩn bị hồ sơ học sinh dự thi HSG cấp tỉnh

- Tham gia Đại hội TDTT ngành GDĐT tỉnh Gia Lai lần thứ IX; Tổ chức luyện tập, tham gia Hội thao GDQP-AN do Sở GD&ĐT Gia Lai tổ chức vào tháng 12/2020

12/2020

- Sinh hoạt chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 22/12.

-Tổ chức ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối học học kỳ I; đánh giá xếp loại HL-HK học sinh cuối học kỳ I

- Tham gia thi HSG và hội thao GDQP-AN cấp tỉnh

- Kiểm tra sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ các dự án thi KHKT

01/2021

- Sơ kết học kỳ I, đánh giá thi đua - khen thưởng giáo viên nhân viên, học sinh học kỳ I, triển khai thực hiện phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

- Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh giữa năm học

- Điều chỉnh việc phân công giảng dạy, xếp thời khóa biểu học kỳ II

- Tổ chức các hoạt động VN-TD-TT nhân ngày Học sinh, sinh viên 9/1

- Thi NC KHKT

02/2021

- Nghỉ Tết nguyên đán (08/02/2021 đến 21/02/2021)

- Phát động thi đua chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3

- Tổ chức báo cáo SK, NCKHSPUD

- Kiểm tra toàn diện hoạt động sư phạm GV

03/2021

- Tổ chức các hoạt động VH-TT chào mừng ngày QTPN 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3 và sơ kết phong trào thi đua

- Tổ chức Hội thi GVCN giỏi

- Tổ chức tư vấn nghề, tuyển sinh cho HS lớp 12, hướng dẫn làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2021

04/2021

- Tổ chức ôn tập học kỳ II, ôn thi TN THPT 2021 cho học sinh

- Kiểm tra hồ sơ học sinh lớp 12 dự thi TN THPT 2021

- Hoàn thành và nộp hồ sơ thi TN THPT 2021

- Ngày Hội đọc sách năm 2021 (23/4)

05/2021

- Thi cuối HK II, đánh giá xếp loại học sinh HK II và cuối năm học

- Tổ chức đánh giá, xếp loại VC; thi đua - khen thưởng năm học 2020-2021

- Tổng kết năm học 2020-2021; Lễ Tri ân và trưởng thành cho HS 12

- Hội nghị cha mẹ học sinh cuối năm học

- Chuyển HS về sinh hoạt hè tại địa phương

- Kiểm tra, phê duyệt học bạ học sinh lên lớp, ở lại lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hồ sơ, phương án tổ chức

cho kỳ thi TN THPT 2021

-Tập huấn cho CB, GV, HS về quy chế, nghiệp vụ coi, chấm thi, thi TN THPT 2021

06/2021

- Tổ chức cho CB, GV tham gia công tác thi TN THPT 2021

- Chuẩn bị các hoạt động trong hè

07/2021

- Tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022

Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo, Chế độ quyền lợi của giáo viên, công chức, viên chức được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Dành cho Giáo Viên

    Xem thêm