Excel - Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

Excel - Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng, ví dụ và cách dùng

Hàm COUNTBLANK trong excel được dùng để đếm số các ô rỗng trong một vùng, một mảng được chọn trước hiệu quả.Cú pháp và cách sử dụng hàm COUNTBLANK trong Excel rất đơn giản song lại có ứng dụng lớn trong tính toán và thống kê. Thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa và cách sử dụng hàm này, bài viết dưới đây của VnDoc.com sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm COUNTBLANK.

Excel - Hàm Count, hàm đếm Count

Excel - Hàm SUM, hàm tính tổng

Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM COUNTBLANK TRONG EXCEL

Cú Pháp: COUNTBLANK(Range)

Trong Đó:

Range: Mảng được chọn để đếm số các ô rỗng trong đó.

Lưu ý: Số 0 không phải là blank (ô rỗng).

VÍ DỤ MINH HỌA

Cho danh sách một nhóm học sinh đạt và không đạt học bổng.

Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

Học sinh không đạt học bổng ký hiệu là các ô rỗng, số học sinh đạt kí hiệu là T. Hãy đếm số học sinh không đạt học bổng trong nhóm đó.

Công thức ở ô C9 là : =COUNTBLANK(C3:C8)

Ta có kết quả:

Hàm COUNTBLANK, Hàm đếm các ô rỗng

Với hàm này bạn có thể đếm số học sinh không đạt học bổng vô cùng đơn giản đúng không nào? Cách dùng hàm COUNTBLANK trong excel để đếm tổng số ô rỗng trên vùng được chọn sẵn. Bởi vậy nên hàm này được sử dụng phổ biến trong quá trình tính toán, thống kê

Đánh giá bài viết
1 318
Sắp xếp theo

Thủ thuật văn phòng

Xem thêm