Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson two

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 7

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson two được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 7 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Where does he work? => He work in a police station.

Does your mom work in an airport? => No, she doesn't.

Does she work in a store? => Yes, she does.

Dịch:

Anh ấy làm việc ở đâu? => Anh ấy làm việc ở đồn cảnh sát.

Mẹ của bạn làm việc ở sân bay phải không? => Không, không phải.

Cô ấy làm việc ở cửa hàng phải không? Đúng vậy.

3. Look and say. school/ hospital/ fire station/ store

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Hướng dẫn:

2. Where does he work? => He works in store.

3. Where does he work? => He works in fire station.

4. Where does she work? => She works in school.

4. Look again and write.

Yes, she does.

No, she doesn't.

Yes, he does.

No, he doesn't.

1. Does she work in a store? No, she doesn't.

2. Does he work in a hospital? ________.

3. Does he work in a fire station? ____.

4. Does she work in a school? ___.

Hướng dẫn:

2. No, he doesn't.

3. Yes, he does.

4. Yes, she does.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 7: Lesson three

Đánh giá bài viết
3 986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Family & Friends Special Edittion Grade 3 Xem thêm