Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson six

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson six được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Six - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Listening

1. Listen and draw the time.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

My dad works at night!

Hello, I'm Linh's dad. I'm a pilot. I fly big plane. I work at night.

1. I get up at ten o'clock at night.

2. I go to work at eleven o'clock at night.

3. I go home at six o'clock in the morning and have breakfast with my family.

4. I have learn grandma at twelve o'clock.

Dịch:

Bố tôi làm việc buổi đêm!

Xin chào, tôi là bố của Linh. Tôi là một phi công. Tôi bay một máy bay lớn. Tôi làm việc vào buổi tối.

1. Tôi thức dậy lúc 10 giờ tối.

2. Tôi đi làm lúc 11 giờ tối.

3. Tôi về nhà lusc 6 giờ sáng và ăn sáng cùng gia đình.

4. Tôi học với bà vào 12 giờ.

Speaking

2. Look and say. has breakfast/has lunch/ gets up/ goes to work

+ It's ten o'clock at night. => He…

Hướng dẫn:

+ It's ten o'clock at night. => He gets up.

+ It's eleven o'clock at night. => He goes to work.

+ It's six o'clock in the morning. => He goes home and has breakfast with his family.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Review 2

Đánh giá bài viết
1 1.393
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm