Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson three

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson three được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Three: Song - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

in the morning: buổi sáng

in the afternoon: buổi chiều

in the evening: buổi tối

2. Listen and sing.

3. Sing and do.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

What do you do in the morning?

What do you do? What do you do?

What do you do in the morning?

I get up.

I have my breakfast.

I go to school.

That's what I do. That's what I do.

That's what I do in the morning.

What do you do? What do you do?

What do you do in the afternoon?

I have my lunch.

I learn at school.

I go home.

That's what I do …

… in the afternoon.

What do you do? What do you do?

What do you do in the evening?

I do my homework.

I have my dinner.

I go to bed.

That's what I do …

… in the evening.

Dịch:

Bạn làm gì vào buổi sáng?

Bạn làm gì? Bạn làm gì?
Bạn làm gì vào buổi sáng?

Tôi thức dậy

Tôi ăn sáng

Tôi đến trường

Đó là những gì tôi làm. Đó là những gì tôi làm.

Đó là những gì tôi làm vào buổi sáng của tôi.

Bạn làm gì? Bạn làm gì?

Bạn làm gì vào buổi chiều?

Tôi ăn trưa

Tôi học ở trường

Tôi trở về nhà

Đó là những gì tôi làm …

… vào buổi chiều.

Bạn làm gì? Bạn làm gì?

Bạn làm gì vào buổi tối?

Tôi làm bài tập về nhà

Tôi ăn tối.

Tôi đi ngủ.

Đó là những gì tôi làm …

… vào buổi tối.

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson four

Đánh giá bài viết
2 1.330
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm