Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson four

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson four được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

smile: cười

snow: tuyết

star: ngôi sao

sky: bầu trời

2. Listen and chant.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

Look at the snake

In the snow

A snake with a smile

Watch it go

Look at the stars

In the sky

It's time for bed, snake.

say, "Goodbye".

Hướng dẫn:

Hãy nhìn vào con rắn.

Nó trong tuyết.

Một con rắn với nụ cười

Xem nó đi

Hãy nhìn những ngôi sao

Trên bầu trời

Đến lúc đi ngủ rồi, rắn

Nói, "tạm biệt".

3. Read the chant again. Circle the sounds sm , st, and sk.

4. Listen and complete the words.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

2. sky

3. smile

4. snow

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson five

Đánh giá bài viết
2 1.148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm