Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson five

Giải bài tập Family and Friends 3 Unit 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các em Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson five được sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 6 - Family & Friends Special Edition Grade 3

Reading

1. Look at the pictures. Say what the girl and her mom do.

2. Listen and read.

Giải bài tập tiếng Anh lớp 3

Script:

My name's Linh. This is my day. And this is my mom's day.

My day.

In the morning, I get up at six o'clock.

I have breakfast – bread, eggs, and milk.

Then I go to school at seven o'clock.

I walk to school bag.

My pencil case and books are in my bag.

My mom's day.

My mom's a doctor.

She goes to work at six o'clock, so I don't see her in the morning.

She goes home at five o'clock and she cooks dinner.

I see my mom in the afternoon and the evening.

Dịch:

Tên tôi là Linh. Đây là ngày của tôi. Còn đây là ngày của mẹ tôi.

Ngày của tôi

Vào buổi sáng, tôi thức dậy lúc 6 giờ.

Tôi ăn sáng với bánh mì, trứng và sữa.

Sau đó tôi đi học lúc 7 giờ.

Tôi đi bộ tới trường

Hộp bút và sáchcủa tôi ở trong cặp.

Ngày của mẹ tôi

Mẹ tôi là bác sĩ

Mẹ đi làm lúc 6 giờ, vì vậy tôi không gặp mẹ vào buổi sáng.

Mẹ về nhà lúc 5 giờ và mẹ nấu bữa tối.

Tôi gặp mẹ vào buổi chiều và tối.

3. Read again. Circle the false word and write the correct word.

1. Linh gets up at eight o'clock. ___six___

2. She goes to school in the evening. ___

3. Linh's mom is a teacher. ___

4. Linh's mom goes home at two o'clock. ______

5. Linh sees her mom in the morning and the evening. ___

Hướng dẫn:

2. She goes to school in the evening. _morning__

3. Linh's mom is a teacher. _doctor__

4. Linh's mom goes home at two o'clock. ___five___

5. Linh sees her mom in the morning and the evening. _afternoon__

Mời các em tiếp tục vào tham khảo và tải về bài tiếp theo để có bài học thành công nhất:

Giải bài tập Family and Friends lớp 3 Unit 6: Lesson six

Đánh giá bài viết
3 948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm