Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 49: Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 49

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 49: Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình được VnDoc.com sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể. Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

Thực hành bài 49 trang 167 SGK Công Nghệ 8

I. ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA ĐỒ DÙNG ĐIỆN

A = P.t

Để tính điện năng tiêu thụ của các đồ dùng điện trong ngày cần biết các đại lượng sau:

  • Thời gian làm việc (t)
  • Công suất điện (P)
  • Điện năng tiêu thụ trong thời gian t (A)

II. TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

1. Tiêu thụ điện năng của các đồ dùng điện trong ngày:

2. Tiêu thụ điện năng trong ngày:

A = A1.30 = 7485.30 = 224550 (Wh)

3. Tiêu thụ điện năng trong tháng:

A1 = 240 + 1440 + 520 + 320 + 2880 + 280 + 1000 + 630 + 125 + 50 = 7485 (Wh)

A = 224550 (Wh) = 224,550 (kWh)

4. Nhận xét và đánh giá bài thực hành.

III. BÁO CÁO THỰC HÀNH

TÍNH TOÁN TIÊU THỤ ĐIỆN NĂNG TRONG GIA ĐÌNH

Giải bài tập SGK Công nghệ lớp 8 bài 49: Thực hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình

Đánh giá bài viết
9 2.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Công nghệ 8 Xem thêm