Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 27

Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp

Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Địa lý lớp 10. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 27 trang 103: Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Trả lời:

- Ở các nước đông dân, nhu cầu lương thực là rất lớn, trước khi muốn phát triển các ngành hiện đại hơn thì cần phải đảm bảo được đầy đủ lương thực thực phẩm trong nước.

- Đối với các nước phát triển, khi trình độ lao động còn thấp và đầu tư cơ sở vật chất hạn chế, thì ngành nông nghiệp tạo được việc làm phù hợp với hầu hết nhân dân.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 27 trang 105: Em hãy nêu ví dụ chứng minh ảnh hưởng của các nhân tố trên đối với phân bố nông nghiệp.

Trả lời:

- Nhân tố tự nhiên:

+ Đất: ở các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ có thể chuyên canh hoặc đa canh cây lương thực quy mô lớn, cho năng suất cao.

+ Khí hậu – nước: cây cao su phát triển được ở vùng Đông Nam Bộ bởi khí hậu ở đây có hai mùa mưa và mùa khô rõ rệt.

+ Sinh vật: trên các cao nguyên có đồng cỏ rộng có thể chăn nuôi gia súc lớn như bò sữa, bò thịt, dê,...

- Nhân tố kinh tế - xã hội:

+ Dân cư lao động: vùng Đồng bằng sông Hồng có dân cư đông, tỉ lệ lao động nông nghiệp cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn.

+ Sở hữu ruộng đất: chính sách giao đất giao rừng cho nhân dân quản lý đã thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ.

+ Tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp: các hình thức lai tạo giống mới giúp tăng năng suất và sản lượng cây trồng, vật nuôi.

+ Thị trường tiêu thụ tác động đến giá cả và điều tiết việc sản xuất, ví dụ gia cầm được nuôi tập trung quanh các thành phố lớn do có thị trường tiêu thụ mạnh.

Trả lời câu hỏi Địa Lí 10 Bài 27 trang 106: Em hãy nêu ví dụ về các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta hiện nay.

Trả lời:

- Các trang trại bò sữa ở Mộc Châu – Sơn La, Ba Vì – Hà Tây.

- Thể tổng hợp nông nghiệp xung quanh các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.

- Vùng nông nghiệp: nước ta có 7 vùng nông nghiệp tương ứng với 7 vùng kinh tế.

Bài 1 trang 106 Địa Lí 10: Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Trả lời:

- Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người.

- Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Xuất khẩu thu ngoại tệ.

- Giải quyết việc làm cho nhân dân.

- Không ngành nào có thể thay thế được

Bài 2 trang 106 Địa Lí 10: Ngành sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm gì? Theo em, đặc điểm nào là quan trọng nhất?

Trả lời:

- Các đặc điểm:

+ Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

+ Đối tượng là cây trồng và vật nuôi.

+ Có tính mùa vụ

+ Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

+ Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.

- Đặc điểm đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế là quan trọng nhất vì sẽ không thể tiến hành sản xuất nông nghiệp nếu không có đất, đất quy định về quy mô, phương hướng sản xuất và tổ chức lãnh thổ sản xuất nông nghiệp.

Bài 3 trang 106 Địa Lí 10: Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.

Trả lời:

- Trang trại:

+ Hình thức sản xuất cơ sở trong sản xuất nông nghiệp, được hình thành trong thời kì công nghiệp hóa, thay thế cho hình thức tự cung tự cấp.

+ Mục đích: sản xuất hàng hóa theo hình thức chuyên môn hóa và thâm canh.

- Thể tổng hợp tự nhiên:

+ Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao, có sự kết hợp giữa các xí nghiệp nông nghiệp và xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ.

+ Mục đích: sử dụng có hiệu quả nhất các điều kiện, tài nguyên sẵn có.

- Vùng nông nghiệp:

+ Là hình thức cao nhất của tỏ chức lãnh thổ nông nghiệp, tương đối đồng nhất về các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.

+ Mục đích: phân bố hợp lý cây trồng, vật nuôi thành và hình thành các vùng chuyên môn hóa nông nghiệp.

Đánh giá bài viết
1 1.943
Sắp xếp theo

Giải bài tập Địa lí 10 ngắn nhất

Xem thêm