Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1: Luyện tập chung

9 2.384

Lời giải bài tập trang 64 SGK Toán 1

Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1: Luyện tập chung (tiếp theo) có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 1 giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các phép cộng trừ trong phạm vi 10. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3, 4 trang 64/SGK Toán 1)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính

4 + 1 =       5 - 2 =      2 + 0 =      3 - 2 =        1 - 1 =

2 + 3 =       5 - 3 =      4 - 2 =       2 - 0 =        4 - 1 =

Hướng dẫn giải

4 + 1 = 5       5 - 2 = 3        2 + 0 = 2       3 - 2 = 1         1 - 1 = 0

2 + 3 = 5       5 - 3 = 2        4 - 2 = 2       2 - 0 = 2         4 - 1 = 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính

3 + 1 + 1 =         2 + 2 + 0 =         3 - 2 - 1 =

5 - 2 - 2 =           4 - 1 - 2 =          5 - 3 - 1 =

Hướng dẫn giải

3 + 1 + 1 = 5        2 + 2 + 0 = 4           3 - 2 - 1 = 0

5 - 2 - 2 = 1         4 - 1 - 2 = 1             5 - 3 - 1 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Số?

3 + ... = 5        4 - .... = 1            3 - .... = 0

5 - .... = 4        2 + .... =             2 ....+ 2 = 2

Hướng dẫn giải

3 + 2 = 5         4 - 3 = 1            3 - 3 = 0

5 - 1 = 4         2 + 0 = 2           0 + 2 = 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Viết phép tính thích hợp

 Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 64 SGK Toán 1

Đánh giá bài viết
9 2.384
Giải bài tập Toán lớp 1 Xem thêm