Giải bài tập VBT Vật lý lớp 8 bài 13: Công cơ học

Giải VBT Vật Lý 8 bài 13: Công cơ học

Mời các bạn tham khảo Giải bài tập VBT Vật lý lớp 8 bài 13: Công cơ học. Vời tài liệu này hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình giải bài tập môn Lý lớp 8. Mời các bạn tham khảo tài liệu dưới đây

Câu C1 trang 59 VBT Vật Lí 8:

Lời giải:

Khi có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực thì có công cơ học. Như vậy, cả hai trường hợp đều có công cơ học.

2. Kết luận

Câu C2 trang 59 VBT Vật Lí 8:

Lời giải:

Chỉ có “công cơ học” khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

3. Vận dụng

Câu C3 trang 59 VBT Vật Lí 8: Những trường hợp có công cơ học là:

Lời giải:

a) Người thợ mỏ đang đẩy làm cho xe goòng chở than chuyển động.

c) Máy xúc đất đang làm việc.

d) Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao.

Giải thích: vì ở cả 3 trường hợp đều có một lực tác dụng lên vật làm cho vật chuyển dời (tương ứng là: xe goòng chuyển động, máy xúc chuyển động và quả tạ chuyển động).

Câu C4 trang 59 VBT Vật Lí 8: Những lực thực hiện công cơ học:

Lời giải:

a) Đầu tàu hỏa đang kéo đoàn tàu chuyên động: Lực kéo của đầu tàu thực hiện công.

b) Quả bưởi rơi từ trên cây xuống: Trọng lực thực hiện công.

c) Người công nhân dùng ròng rọc cố định kéo vật nậng lên cao: Lực kéo của người công nhân thực hiện công.

II - CÔNG THỨC TÍNH CÔNG

Câu C5 trang 59 VBT Vật Lí 8: Công của lực kéo của đầu tàu là:

Lời giải:

A = F.s = 5000.1000 = 5000000J = 5000kJ.

Câu C6 trang 60 VBT Vật Lí 8:

Lời giải:

Ta có: Quả dừa có khối lượng 2kg nghĩa là lực hút của Trái Đất tác dụng lên nó 20N.

Công của trọng lực là: A = P.h = 20.6 = 120 J.

Câu C7 trang 60 VBT Vật Lí 8:

Lời giải:

Không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòn bi chuvển động trên mặt sàn nằm ngang vì trọng lực theo phương thẳng đứng luôn vuông góc với phương chuyển động của hòn bi nên không có công cơ học trong trường hợp đó.

Ghi nhớ:

- Thuật ngữ 'công cơ học' chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.

- Công cơ học phụ thuộc hai yếu tố: lực tác dụng vào vật và quãng đường vât dịch chuyển.

- Công thức tính công cơ học khi lực F làm vật dịch chuyển một quãng đường s theo phương của lực: A = F.s, trong đó: F (N), S (m), A (J).

Đơn vị công là jun (kí hiệu là J): 1J = 1 N.1 m = 1 Nm.

Bài 13.1 trang 60-61 VBT Vật Lí 8: Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B họ đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.

A. Công ở lượt đi bằng công ở lượt về vì đoạn đường đi được như nhau.

B. Công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về.

C. Công ở lượt về lớn hơn vì xe không thì đi nhanh hơn.

D. Công ở lượt đi nhỏ hơn vì kéo xe nặng thì đi chậm hơn.

Lời giải:

Chọn B.

Khi lượt đi xe chở đất nên công ở lượt đi lớn hơn vì lực kéo ở lượt đi lớn hơn lực kéo ở lượt về xe không có đất.

Bài 13.3 trang 61 VBT Vật Lí 8: Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

Tóm tắt:

m = 2500kg; h = 12 m.

Công A = ?

Lời giải:

Thùng hàng có khối lượng là 2500kg nghĩa là nó có trọng lượng:

P = 10 x m = 10 x 2500 = 25000N.

Công thực hiện khi nâng thùng hàng lên độ cao 12m là:

A = P × h = 25000N × 12m = 300000J = 300kJ.

Bài 13.4 trang 61 VBT Vật Lí 8: Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Tính vận tốc chuyển động của xe.

Tóm tắt:

F = 600N; t = 5 phút = 5.60s = 300s; A = 360kJ = 360000J.

Vận tốc v = ?

Lời giải:

Công A của lực F được tính bằng công thức: A = F.s

Suy ra quãng đường con ngựa kéo xe đi được là:

Giải bài tập VBT Vật lý lớp 8 bài 13: Công cơ học

Vận tốc chuyển động của xe là:

Giải bài tập VBT Vật lý lớp 8 bài 13: Công cơ học

Bài 13a trang 61-62 VBT Vật Lí 8: Có công cơ học khi:

A. Có lực tác dụng.

B. Có sự chuyển dời của vật.

C. Có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.

D. Vật dịch chuyển động thẳng đều.

Lời giải:

Chọn C.

Thuật ngữ 'công cơ học' chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.

Bài 13b trang 62 VBT Vật Lí 8: Tính công thực hiện được khi bơm 0,5m3 nước lên cao 20m. Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

Lời giải:

Trong lực tác dụng vào 0,5m3 nước là:

P = 10.m = 10. D.V = 10. 1000.0,5 = 5000N.

Công thực hiện được khi bơm 0,5m3 nước lên cao 20m là:

A = P.h = 5000.20 = 100000J.

....................................

Ngoài Giải bài tập VBT Vật lý lớp 8 bài 13: Công cơ học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 1.699
Sắp xếp theo

Giải VBT Vật Lí 8

Xem thêm