Giải SBT Công nghệ 7 Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

1 73

Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 3: Một số tính chất của đất trồng bao gồm lời giải đầy đủ và chi tiết cho từng bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7, sẽ giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững nội dung bài học và giải bài tập hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo!

Bài 1 trang 9 SBT Công nghệ 7

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:

Bài 1.1 trang 9 SBT Công nghệ 7: Đất chua có trị số pH là:

A. < 6,5 B. > 6,5

C. Từ 6,5 đến 7,5 D. > 7,7.

Lời giải:

Đáp án

Bài 1.2 trang 9 SBT Công nghệ 7: Căn cứ để quyết định thành phần cơ giới của đất là:

A. Tỉ lệ % các hạt cát, limon và sét.

B. Tỉ lệ % các hạt mùn, cát và limon.

C. Tỉ lệ % các hạt limon, khoáng và cát.

D. Tỉ lệ % các hạt sét, khoáng và mùn.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 1.3 trang 9 SBT Công nghệ 7: Căn cứ vào độ pH, người ta chia đất thành các loại là:

A. Đất chua, đất sét, đất kiềm.

B. Đất chua, đất cát, đất kiềm.

C. Đất chua, đất sét, đất trung tính.

D. Đất chua, đất trung tính, đất kiềm.

Lời giải:

Đáp án D

Bài 1.4 trang 9 SBT Công nghệ 7: Đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng là nhờ:

A. Các hạt cát, limon, các hạt khoáng và chất hữu cơ.

B. Các hạt các, limon, sét và chất mùn.

C. Các hạt cát, cát pha và chất khoáng.

D. Các hạt cát, chất khoáng và limon.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 1.5 trang 9 SBT Công nghệ 7: Muốn cây trồng cho năng suất cao phải có đủ các điều kiện:

A. Đất phì nhiêu, chăm sóc tốt, điều kiện thuận lợi và kĩ thuật tốt.

B. Đất phì nhiêu, giống tốt, chăm sóc tốt và thời tiết thuận lợi.

C. Đất phì nhiêu, giống tốt, bón nhiều phân và chăm sóc tốt.

D. Đất phì nhiêu, bón phân đúng kĩ thuật, thời tiết thuận lợi.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 2 trang 9 SBT Công nghệ 7

Điền vào ô trống nội dung thể hiện một số tính chất chính của đất trồng theo mẫu sơ đồ sau:

Giải SBT Công nghệ 7 Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Lời giải:

Một số tính chất chính của đất trồng:

Giải SBT Công nghệ 7 Bài 3: Một số tính chất của đất trồng

Bài 3 trang 10 SBT Công nghệ 7

Trình bày những tính chất của đất trồng. Nắm vững tính chất của đất trồng có ý nghĩa gì? Con người có thể làm thay đổi được tính chất của đất trồng không? Cho ví dụ. Thành phần của đất trồng sẽ chi phối tính chất của đất trồng như thế nào?

Lời giải:

Đất trồng có những tính chất cơ bản:

+ Tính chua, kiềm của đất:

Được đo bằng độ pH < 6.5: đất chua.

pH > 7,5: đất kiềm.

pH = từ 6,6 đến 7,5: đất trung tính.

+ Khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng: do các hạt cát, limon, sét và mùn.

+ Có độ phì nhiêu: Khả năng cung cấp nước, chất dinh dưỡng cho cây trồng. Đất càng nhiều mùn, độ phì nhiêu càng cao.

- Nắm vững tính chất của đất có ý nghĩa:

+ Cải tạo đất để nâng cao độ phì nhiêu.

+ Tùy tính chất của đất mà sử dụng vào mục đích phù hợp.

Bài 4 trang 10 SBT Công nghệ 7

Phân loại đất thành đất cát, đất sét hay đất chua, đất kiềm là dựa trên cơ sở nào? Mỗi loại đất kể trên có đặc điểm gì?

Lời giải:

- Phân chia đất cát, đất sét là dựa vào thành phần cơ giới của đất hay dựa vào tỉ lệ % các loại hạt trong đất: hạt cát có kích thước từ 0,05 đến 2mm, hạt limon có kích thước từ 0,002 đến 0,05 mm, hạt sét có kích thước nhỏ hơn 0,002mm.

- Phân chia đất chua và kiềm là dựa vào độ pH của đất.

- Mỗi loại đất kể trên có đặc điểm cơ bản:

+ Đất cát: tỉ lệ hạt cát nhiều, hạt sét ít nên giữ nước và giữ chất dinh dưỡng kém.

+ Đất sét: tỉ lệ hạt cát ít, hạt sét nhiều nên giữ nước và chất dinh dưỡng tốt.

+ Đất chua: có độ pH < 6,5.

+ Đất kiềm: có độ pH > 7,5.

Bài 5 trang 10 SBT Công nghệ 7

Phân hữu cơ, rơm, rạ bón vào đất sẽ tạo được mùn để gắn kết các hạt đất đồng thời tạo độ xốp cho đất. Vôi nung (CaO) bón vào đất tạo được chất kế các hạt đất lại, làm giảm độ chua trong đất. Dựa vào thành phần cấu tạo của đất, tính chất của đất, theo em để cải tạo loại đất nào cần vôi? Để cải tạo loại đất nào cần nhiều phân hữu cơ? Đất sét cần ưu tiên bón phân gì?

Lời giải:

- Loại đất cần bón vôi là đất chua và đất cát: Vì đất chua bón vôi sẽ khử được chua. Đất cát có các hạt rời rạc, khi bón vôi là chất kết dính làm cho đất giữ được nước và chất dinh dưỡng tốt hơn.

- Loại đất cần bón nhiều phân hữu cơ là đất sét, vì bón nhiều phân hữu cơ tạo được mùn làm đất sét từ mịn chắc trở thành đất tơi xốp.

- Đất cát cũng cần bón nhiều phân hữu cơ để tạo được mùn, tạo ra chất kết dính các hạt cát lại. Đất cát cần bón kết hợp cả phân hữu cơ và vôi là tốt nhất.

- Đất sét cần ưu tiên bón phân hữu cơ để làm đất tơi xốp.

Bài 6 trang 10 SBT Công nghệ 7

Trình bày những tiêu chuẩn của đất phì nhiêu. Nếu chưa đạt được những tiêu chuẩn ấy người ta cần phải làm gì?

Lời giải:

- Đất phì nhiêu bảo đảm các tiêu chuẩn:

+ Tơi, xốp.

+ Trung tính.

+ Giữ được nước và chất dinh dưỡng.

+ Có nhiều mùn.

+ Không có chất độc.

- Nếu chưa đạt cần cải tạo bằng các biện pháp như:

+ Chưa tơi, xốp: rút nước, cày phơi ải, bón nhiều phân hữu cơ.

+ Đất chua: Bón vôi hay thân cây chuối, bột đá vôi; đào rãnh tiêu nước.

+ Nghèo chất dinh dưỡng: cần bón phân hữu cơ kết hợp lân, kali, đạm.

Bài 7 trang 10 SBT Công nghệ 7

Ở Việt Nam có đất đồng bằng phẳng; đất đồi núi có loại dốc vừa, có loại rất dốc. Mỗi loại đất trên nên sử dụng thế nào? Loại đất nào vừa sử dụng, vừa cải tạo? Loại đất nào vừa sử dụng, vừa cải tạo, vừa bảo vệ?

Lời giải:

- Đất vùng đồi núi, dốc vừa nên làm ruộng bậc thang để làm giảm xói mòn đất. Tùy khả năng giữ nước của đất mà trồng lúa, màu, cây ăn quả cho phù hợp.

- Loại đất đồng bằng cần vừa sử dụng, vừa cải tạo.

- Loại đất dốc cần vừa sử dụng, vừa cải tạo và bảo vệ: vì qua sử dụng mới thực hiện được cải tạo; vì trồng cây phù hợp mới có cách bón phân, cách canh tác phù hợp làm cho đất ngày càng phì nhiêu, đất dốc dễ bị nước cuốn trôi chất dinh dưỡng nên cần làm bậc ruộng thang, trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh để cản dòng nước, hạn chế xói mòn, giữ được chất dinh dưỡng.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Công nghệ 7 Bài 3. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 73
Giải SBT Công nghệ 7 Xem thêm