Giải SBT Công nghệ 7 Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Mời các bạn tham khảo Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản. Đây là phần hướng dẫn giải cho các bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7. Hi vọng sẽ là tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của Quý thầy cô và các bạn học sinh.

Giải bài tập SBT Công nghệ lớp 7 bài 49

Bài 1 trang 62 SBT Công nghệ 7

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:

Bài 1.1 trang 62 SBT Công nghệ 7: Nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta là:

A. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và các giống nuôi; cung cấp thực phẩm tươi sạch; làm sạch môi trường nước.

B. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và các giống nuôi; cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ.

C. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và các giống nuôi; cung cấp thực phẩm cho xã hội; ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ.

D. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và các giống nuôi; cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu và các ngành sản xuất khác.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 1.2 trang 62 SBT Công nghệ 7: Vai trò của nuôi thủy sản trong nền kinh tế và đời sống là:

A. Cung cấp thực phẩm cho xã hội, cung cấp thực phẩm tươi sạch cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác, đồng thời làm sạch môi trường nước.

B. Cung cấp thực phẩm cho xã hội, sản xuất giống, sản xuất thức ăn bảo vệ môi trường cho các ngành sản xuất khác, đồng thời làm sạch môi trường nước.

C. Cung cấp thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến xuất khẩu và các ngành sản xuất khác, đồng thời làm sạch môi trường nước.

D. Cung cấp thực phẩm cho xã hội, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh cộng đồng, chế biến xuất khẩu và nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, đồng thời làm sạch môi trường nước.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 2 trang 63 SBT Công nghệ 7

Trình bày mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta đáp ứng vai trò của nuôi thủy sản trong nền kinh tế và đời sống xã hội.

Lời giải:

- Vai trò của nuôi thủy sản là cung caaso thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất hiện và các ngành sản xuất khác, đồng thời làm sạch môi trường nước.

- Ba nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản là: (1) khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống vật nuôi; (2) cung cấp thực phẩm tươi sạch; (3) ứng dụng những tiền bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản.

- Ba nhiệm vụ này có quan hệ hữu cơ với nhau đẻ thức hiện vai trò nuôi thủy sản:

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi để thúc đẩy năng suất và sản lượng sản phẩm thủy sản ( sản lượng = diện tích nuôi x năng suất). Năng suất nuôi phụ thuộc vào giống vật nuôi; phụ thuộc vào thức ăn cho vật nuôi thủy sản. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất giống vật nuôi thủy sản và sản xuất thức ăn cho vật nuôi thủy sản.

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp cho nền kinh tế và xã hội những thực phẩm tươi sạch cần bảo vệ môi trường nước nuôi thủy sản và phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi thủy sản. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này cần ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào việc môi trường nước nuôi thủy sản và phòng trừ bệnh cho vật nuôi thủy sản; đồng thời chọn, tạo giống nuôi có khả năng kháng bệnh, thích nghi cao với môi trường nước nuôi.

+ Thực hiện tốt hai nhiệm vụ trên sẽ tạo điều kiện cơ sở vật chất, tài chính cho việc thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và quản lí vào nuôi thủy sản.

Như vậy, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Công nghệ 7 Bài 49. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 28
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Công nghệ 7 Xem thêm