Giải SBT Công nghệ 7 Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng

Giải SBT Công nghệ lớp 7 bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng bao gồm lời giải đầy đủ và chi tiết cho từng bài tập trong Sách bài tập Công nghệ 7, sẽ giúp các em học sinh lớp 7 nắm vững nội dung bài học và giải bài tập hiệu quả. Sau đây mời các em tham khảo!

Bài 1 trang 17, 18 SBT Công nghệ 7

Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:

Bài 1.1 trang 17 SBT Công nghệ 7: Vai trò của giống cây trồng là:

A. Tăng thêm vụ trong năm, tăng năng suất cây trồng, tăng cơ cấu cây trồng trên một đơn vị diện tích.

B. Tăng thêm vụ trong năm và nâng cao chất lượng của các nông sản.

C. Tăng thêm vụ trong năm, tăng cơ cấu cây trồng trên một đơn vị diện tích.

D. Tăng năng suất và chất lượng nông sản, tăng thêm vụ trong năm.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 1.2 trang 17 SBT Công nghệ 7: Những tiêu chuẩn được dùng để đánh giá một giống cây trồng tốt là:

A. Sinh trưởng mạnh; chất lượng tốt; chống, chịu được sâu bệnh; phù hợp với khí hậu, đất đai và trình độ canh tác.

B. Năng suất cao; chống chịu sâu, bệnh tốt; phù hợp với khí hậu, đất đai và trình độ canh tác.

C. Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương; năng suất cao và ổn định; chất lượng tốt; chống, chịu được sâu bệnh.

D. Sinh trưởng tốt, năng suất cao và ổn định; chống, chịu được sâu bệnh; phù hợp với khí hậu, đất đai và trình độ canh tác.

Lời giải:

Đáp án C

Bài 1.3 trang 17 SBT Công nghệ 7: Các phương pháp chọn tạo giống cây trồng là:

A. Chọn lọc, lai, gây đột biến và nuôi cấy mô.

B. Chọn lọc, lai và nuôi cấy mô.

C. Chọn lọc và nuôi cấy mô.

D. Chọn lọc, gây đột biến và nuôi cấy mô.

Lời giải:

Đáp án A

Bài 1.4 trang 18 SBT Công nghệ 7: Nội dung quy trình của phương pháp nuôi cấy mô là:

A. Lấy mô hoặc tế bào, đem trồng vào trong ống nghiệm; chọn lọc để tạo giống mới.

B. Lấy mô hoặc tế bào, nuôi nhân tạo; cây ra mầm; đem trồng và chọn lọc để có giống mới.

C. Lấy mô hoặc tế bào, nuôi cấy cho ra mầm non; chọn lọc để tạo giống mới.

D. Lấy mô hoặc tế bào, nuôi nhân tạo; chọn lọc mầm tốt để tạo giống mới.

Lời giải:

Đáp án B

Bài 2 trang 18 SBT Công nghệ 7

Sử dụng giống mới có những lợi ích gì cho sản xuất nông nghiệp?

Lời giải:

- Sử dụng giống mới làm tăng năng suất cây trồng.

- Sử dụng giống mới làm tăng chất lượng sản phẩm trồng trọt.

- Sử dụng giống mới có thời gian sinh trưởng ngắn làm tăng vụ gieo trồng.

-Sử dụng giống mới còn giúp thay đổi cơ cấu cây trồng.

Bài 3 trang 18 SBT Công nghệ 7

Từ thông tin mục III bài 10, SGK Công nghệ 7, em có thể suy ra lợi ích cơ bản của phương pháp chọn lọc, gây đột biến, nuôi cấy mô và lai tạo là gì? Trong các phương pháp trên, phương pháp nào tạo ra giống mới? Phương pháp nào tạo được nhiều cây giống có tính đồng đều để đưa vào sản xuất?

Lời giải:

- Lợi ích của chọn lọc:

+ Duy trì đặc điểm tốt của giống

+ Phát hiện đặc điểm tốt mới xuất hiện

+ Loại bỏ đặc điểm xấu, cá thể xấu

- Lợi ích của phương pháp gây đột biến:

+ Tạo ra đặc điểm mới mà giống cũ không có

+ Thời gian nhanh

- Lợi ích của nuôi cấy mô:

+ Tạo cây giống nhanh

+ Tạo cây giống đồng đều

+ Tạo được giống sạch bệnh

- Lợi ích của lai giống:

+ Định hướng được tiêu chuẩn giống mới sẽ có.

+ Dễ thực hiện

+ Con lai có ưu thế hơn.

- Trong các phương pháp chọn lọc, gây đột biến, nuôi cấy mô, lai tạo thì phương pháp gây đột biến và lai tạo là tạo được giống mới mà trong tự nhiên chưa có. Phương pháp nuôi cấy mô tạo được nhiều cây giống có tính đồng đều.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Giải SBT Công nghệ 7 Bài 10. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu các môn: Toán lớp 7, Ngữ văn lớp 7, Vật Lý lớp 7... và các Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.
Đánh giá bài viết
4 128
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải SBT Công nghệ 7 Xem thêm