Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 14: Thu – đông năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 14

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 14: Thu – đông năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp” có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 30, 31, 32 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 14

Câu 1 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất.

Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc là:

☐ Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

☐ Tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.

Câu 2 trang 30 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng

Quyết định của Trung ương Đảng ta khi biết được âm mưu của thực dân Pháp tấn công lên Việt Bắc:

A. Cơ quan đầu não rút sang căn cứ địa ở vùng biên giới Việt – Lào.

B. Phân tán lực lượng bộ đội chủ lực.

C. Quyết tâm phá tan cuộc tiến công của giặc.

D. Tập trung quân đánh mạnh ở đồng bằng, buộc địch phải từ bỏ âm mưu tiến công Việt Bắc.

Trả lời:

C. Quyết tâm phá tan cuộc tiến công của giặc.

Câu 3 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 5

Quan sát lược đồ dưới đây: tô màu đỏ vào địa danh có những trận đánh tiêu biểu của bộ đội ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 14

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

Trả lời:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 14

Lược đồ chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

Câu 4 trang 31 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trong chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 trên các đường:

- Đường bộ:

- Đường không:

- Đường thủy:

Trả lời:

- Đường bộ: đèo Bông Lau.

- Đường không: Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn.

Đường thủy: Bình Ca, Đoan Hùng.

Câu 5 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 5

Dưới đây là hình ảnh các chiến sĩ pháo binh đang phục kích tàu chiến địch trên sông Lô:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 14

- Cho biết điều gì thôi thúc những chiến sĩ trẻ này ra trận?

Trả lời:

- Sức mạnh đoàn kết và tinh thần đấu tranh kiên cường của nhân dân ta.

- Quyết tâm bảo vệ độc lập tự do cho tổ quốc.

Câu 6 trang 32 Vở bài tập Lịch sử 5

Chiến thắng Việt Bắc thu – đông năm 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta?

Trả lời:

Chiến thắng của chiến dịch Việt Bắc đã đập tan âm mưu mau chóng kết thúc chiến tranh của địch bảo vệ được cơ quan đầu não kháng chiến ở Việt Bắc. Đưa cuộc kháng chiến của quân và dân Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới.

Đánh giá bài viết
176 13.605
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm