Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 8: Xô viết Nghệ - Tĩnh

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 8: Xô viết Nghệ - Tĩnh có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 19, 20 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 8

Câu 1 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 5

Dưới đây là tượng đài Xô viết Nghệ - Tĩnh, hãy quan sát và cho biết:

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 8

- Tượng đài này được xây dựng với mục đích gì?

Trả lời:

Tượng đài xây dựng để tưởng niệm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Phong trào đấu tranh cách mạng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2 trang 19 Vở bài tập Lịch sử 5

Hãy trình bày diễn biến của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh theo trình tự thời gian dưới đây:

- Ngày 12-9-1930:

- Trong tháng 9 và tháng 10-1930:

- Giữa năm 1931:

Trả lời:

- Ngày 12-9-1930: hàng vạn nông dân các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) với cờ đỏ búa liềm dẫn đầu kéo về thị xã Vinh, hô cao khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc!”, “Đả đảo Nam triều!”, “Ruộng đất về tay dân cày!”. Thực dân Pháp cho máy bay ném bom vào đoàn người, làm hơn 200 người bị chết, hàng trăm người bị thương.

- Trong tháng 9 và tháng 10-1930: làn sóng đấu tranh càng lên mạnh. Nông dân tiếp tục nổi dậy đánh phá các huyện lị, đồn điền, nhà ga, công sở, … Chính quyền địch tan rã ở nhiều thôn xã. Nhân dân cử ra người lãnh đạo. Lần đầu tiên, nhân dân có chính quyền của mình.

- Giữa năm 1931: phong trào bị dập tắt.

Câu 3 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Em hãy nêu khẩu hiệu đấu tranh của nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) trong cuộc biểu tình ngày 12-9-1930:

Từ khẩu hiệu trên, hãy xác định:

- Kẻ thù của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ là:

- Mục đích đấu tranh của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ là:

Trả lời:

Khẩu hiệu đấu tranh của nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn (Nghệ An) trong cuộc biểu tình ngày 12-9-1930: “Đả đảo đế quốc!”, “Đả đảo Nam triều!”, “Ruộng đất về tay dân cày!”, “Nhà máy về tay thợ thuyền!”.

- Kẻ thù của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ là: đế quốc Pháp, phong kiến và phản cách mạng.

- Mục đích đấu tranh của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ là: chống đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày, thành lập chính quyền Xô viết

Câu 4 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Những thay đổi quan trọng trong các thôn, xã ở Nghệ - Tĩnh thời kì có chính quyền nhân dân là:

☐ Trong các thôn, xã không có nạn trộm cắp.

☐ Những phong tục lạc hậu bị đả phá.

☐ Nông dân được chia ruộng đất.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời:

☒ Tất cả các ý trên.

Câu 5 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Thời gian diễn ra phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh là:

☐ 1930 – 1931

☐1936 – 1939

☐ 1939 - 1945

Trả lời:

☒ 1930 – 1931

Câu 6 trang 20 Vở bài tập Lịch sử 5

Ý nghĩa lịch sử của phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh:

Trả lời:

Phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh cho thấy:

- Tinh thần dũng cảm của nhân dân ta, sự thành công bước đầu cho thấy nhân dân ta hoàn toàn có thể làm cách mạng thành công.

- Khích lệ, cổ vũ tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Đánh giá bài viết
387 30.381
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm