Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Giải Vở bài tập Lịch sử 5 bài 21

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 21: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập trang 47, 48 VBT Lịch sử 5 cho các em học sinh tham khảo củng cố các kiến thức Lịch sử 5. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 21

Câu 1 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng

Hòa bình lập lại, Đảng và Bác Hồ chủ trương phải xây dựng những nhà máy hiện đại, để:

☐ Chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ.

☐ Đưa nền sản xuất lạc hậu lên sản xuất tiên tiến.

☐ Cạnh tranh với đế quốc Mĩ.

Trả lời:

☒ Chế tạo những công cụ hiện đại thay thế cho công cụ thô sơ.

Câu 2 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng nhất.

Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội nhằm:

☐ Phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

☐ Từng bước thay thế công cụ sản xuất thô sơ, năng suất thấp.

☐ Làm nòng cốt cho ngành công nghiệp của nước ta.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời.

☒ Tất cả các ý trên.

Câu 3 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.

Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí ở Hà Nội:

A. Trung Quốc

B. Liên Xô (trước đây).

C. Công hòa Liên bang Nga.

D. Cu-ba.

Trả lời:

B. Liên Xô (trước đây).

Câu 4 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Nhà máy cơ khí Hà Nội sản xuất ra những sản phẩm nào? Những sản phẩm đó có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Trả lời:

- Nhà máy cơ khí Hà Nội đã sản xuất ra những máy phay, máy tiện, máy khoan, ….

- Vai trò:

+ Phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

+ Nhiều sản phẩm có mặt cùng bộ đội trên chiến trường đánh Mĩ, tiêu biểu là tên lửa B52.

Câu 5 trang 48 Vở bài tập Lịch sử 5

Vì sao Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm nhiều lần?

Giải Vở bài tập Lịch sử lớp 5 bài 21

Nhà máy Cơ khí Hà Nội

Trả lời:

Nhà máy Cơ khí Hà Nội lại được vinh dự đón Bác Hồ về thăm nhiều lần vì nhà máy luôn đạt được thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá bài viết
323 17.999
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải VBT Lịch sử 5 Xem thêm