Lập chương trình hoạt động Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai

Văn mẫu lớp 5: Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai hướng dẫn các em học sinh biết cách lập chi tiết một kế hoạch hoạt động ủng hộ, quyên góp, hoàn thiện bài văn lập chương trình hoạt động lớp 5. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Lập chương trình hoạt động lớp 5

Lập chương trình hoạt động được xây dựng nội dung gồm ba mục chính:

 • Mục đích: Nêu mục đích của hoạt động
 • Các việc cụ thể, phân công nhiệm vụ: Ghi rõ công việc (nhiệm vụ) và người phụ trách
 • Chương trình cụ thể: Chương trình được diễn ra cụ thể như thế nào?

Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai Mẫu 1

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ THIẾU NHI VÀ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI

(Lớp 5G trường Tiểu học Bình Minh)

I. Mục đích

 • Giúp học sinh thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà con vùng bị thiên tai
 • Giúp học sinh hiểu được ý nghĩa quan trọng của hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai

II. Các việc cụ thể, phân công nhiệm vụ

 • Họp chi đội thống nhất về các vật phẩm quyên góp, cách quyên góp
 • Thành lập Ban chỉ huy lâm thời cho hoạt động quyen góp
 • Nhận quà quyên góp của mọi người, phân loại và đóng gói, sẵn sàng chuyển đến bà con vùng bị thiên tai

III. Chương trình cụ thể

1. Họp thống nhất về việc quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai:

 • Phát biểu ý kiến nêu rõ hoàn cảnh của bà con hiện nay và sự cấp bách của công tác cứu hộ
 • Kêu gọi và thống nhất các vật phẩm quyên góp (sách vở, đồ dùng học tập, áo quần, thực phẩm khô đóng gói, tiền mặt…)
 • Thành lập ban chỉ huy lâm thời cho hoạt động

2. Thực hiện quyên góp:

 • Tất cả các đội viên thống nhất mang vật phẩm quyên góp đến tập trung trong một buổi chiều
 • Mọi người phân loại các vật phẩm, đóng hộp, viết nhãn… để đem đến gửi xe cứu trợ sắp di chuyển đến vùng bị thiên tai

Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai Mẫu 2

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP ỦNG HỘ THIẾU NHI VÀ NHÂN DÂN CÁC VÙNG BỊ THIÊN TAI

(Lớp 5D, Trường Tiểu học Nguyễn Nghiêm)

I. Mục đích

 • Hiểu tình hình lũ lụt và thông cảm với nỗi cơ cực của thiếu nhi và nhân dân vùng bị thiên tai.
 • Nhận thức đúng: quyên góp ủng hộ là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”.
 • Có hành động ủng hộ thiết thực, đáp ứng kịp thời.

II. Các việc cụ thể, phân công nhiệm vụ

 • Họp lớp thống nhất nhận thức, quà ủng hộ: Lớp trưởng (LT) chủ trì.
 • Lập ban chỉ huy (dự kiến): LT, Chi đội trưởng (CĐT), các tổ trưởng (TT)
 • Nhận quà: TT của 4 tổ
 • Đóng gói, chuyển quà: Ban chi huy (BCH)

III. Chương trình cụ thể

1. Sáng thứ 6 (20/12): Họp thống nhất nhận thức, quà ủng hộ.

 • Phát biểu ý kiến về tình hình, kêu gọi ủng hộ (LT, CĐT).
 • Trao đổi ý kiến, thống nhất loại quà (Chủ trì: LT, Thư kí: TT tổ 1).
 • Dự kiến quà: quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, tiền bỏ ống...
 • Lập BCH
 • Phân công
  • 4 TT thu quà theo loại (ghi tên, quà, số lượng) chuyển về BCH.
  • BCH đóng gói, nộp lên trường.

2. Sáng thứ 3 (23/12): bắt đầu nhận quà.

 • TT tổ 1: sách, vớ.
 • TT tổ 2: nhận tiền.
 • TT tổ 3: nhận quà là quần áo, giày dép (ghi tên những người ủng hộ). TT tổ 4: giấy bút, đồ dùng học sinh, sách vở.

3. Chiều thứ 3 (23/12)

 • BCH nhận quà từ các TT, thống kê, đóng gói, nộp lên cho trường

Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai Mẫu 3

QUYÊN GÓP, ỦNG HỘ THIẾU VÀ NHÂN DÂN CÁC TỈNH MIỀN TRUNG BỊ THIÊN TAI

(Lớp 5D, trường TH Hoàng Hoa Thám)

1. Mục đích

 • Thể hiện tinh thần sẻ chia, thông cảm với nỗi cơ cực của thiếu nhi và nhân dân vùng bị thiên tai.
 • Thể hiện tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách”.

2. Các việc cụ thể, phân công nhiệm vụ

 • Họp lớp thông báo kế hoạch và thời gian nhận quà ủng hộ: Lớp trưởng chủ trì.
 • Chịu trách nhiệm nhận quà ủng hộ: Tổ trưởng của 4 tổ.
 • Phân loại quà ủng hộ: Bạn Lan, Ngọc Anh, Hạnh
 • Đóng gói, chuyển quà: Các bạn Sơn, Tùng, Mạnh, Ngọc.

3. Chương trình cụ thể

 • Họp phổ biến nội dung: Tiết sinh hoạt lớp, thứ 6 ngày 20/12
 • Dự kiến thời gian nhận quà ủng hộ: sáng thứ 2 ngày 23/12
 • Phân loại quà ủng hộ để đóng gói: gồm quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, tiền bỏ ống... vào chiều thứ 2 ngày 23/12.
  • Tổ trưởng tổ 1: Nhận quần áo, giày dép.
  • Tổ trưởng tổ 2: Đồ dùng học tập
  • Tổ trưởng tổ 3: Sách báo, truyện
  • Tổ trưởng tổ 4: Nhận tiền ủng hộ
 • Sáng thứ 3 ngày 24/12: Nộp danh sách và toàn bộ quà ủng hộ lên Ban chỉ huy liên đội của Trường.

Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai Mẫu 4

I. Mục đích:

1. Bày tỏ sự đồng cảm của thiếu nhi trường em trước nỗi mất mát về người và của đối với nhân dân và thiếu nhi ở các vùng vừa trải qua hoạn nạn do thiên tai gây ra.

2. Nhằm biểu hiện vẻ đẹp truyền thống đạo lí dân tộc "Lá lành đùm lá rách", "Một miếng khi đói bằng một gói khi no".

3. Trên cơ sở ủng hộ, giúp đỡ nhân dân và thiếu nhi vùng bị thiên tai, việc làm này còn nhằm thể hiện tinh thần cưu mang, đoàn kết trong cộng đồng. Từ đó, nhằm động viên mọi người nơi hoạn nạn nhanh chóng khắc phục khó khăn để tiếp tục ổn định cuộc sống vật chất cũng như tinh thần.

II. Phân công chuẩn bị

1. Trao đổi mục đích, ý nghĩa việc quyên góp ủng hộ đến cả lớp vào giờ sinh hoạt lớp.

2. Thống nhất về vật chất quyên góp: Bàng tiền hoặc quà (quần áo, sách vở, dụng cụ học tập…). Việc này sẽ do lớp trưởng đảm nhiệm phổ biến. Nêu rõ thời gian cùng nộp: Tiết sinh hoạt lớp vào ngày cuối tuần.

3. Lập Ban phụ trách vận động quyên góp, ủng hộ:

- Lớp trưởng : Trưởng ban.

- Lớp phó học tập : Phó ban.

- Các tổ trưởng: Thành viên.

- Tổng phụ trách chung: Chi đội trưởng.

Ban phụ trách đồng thời có trách nhiệm sau khi đã nhận tiền, quà từ vận động quyên góp thì đóng gói cẩn thận, chuyển lên nhà trường để chuyển đi theo địa chỉ cụ thể.

III. Chương trình cụ thể:

1. Thời gian thực hiện quyên góp: Tiết 1, sáng thứ 6, ngày… tháng… năm…

2. Địa điểm: Tại lớp 5A, Trường Tiểu học…

3. Thành phần:

a. Toàn thể lớp 5A, Trường Tiểu học…

b. Ban phụ trách vận động quyên góp ủng hộ.

4. Cách thức

a. Thầy (cô) chủ nhiệm, Ban phụ trách, Chi đội trưởng và lần lượt các tổ lên thực hiện hành động quyên góp ủng hộ.

- Các phần quà được xếp gọn gàng, trang trọng.

- Tiền mặt: Bỏ vào thùng quyên góp của lớp.

b. Kết thúc đợt vận động quyên góp ủng hộ.

- Trưởng ban công bố cụ thể: Số phần quà? Tổng số tiền mặt?

- Nơi nhận quyên góp ủng hộ của lớp 5A: Ban giám hiệu, Liên đội trưởng Trường Tiểu học ...

- Thời gian chuyển đến vùng bị thiên tai: ngày... tháng ... năm ...

Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai Mẫu 5

I. Mục đích

Đồng cảm và giúp đỡ nhân dân các hộ ở vùng bị lũ lụt.

II. Công tác chuẩn bị

 • Lớp trưởng kêu gọi các bạn góp tiền: nhịn một bữa quà sáng để chia sẻ với thiếu nhi vùng bị bão lụt.
 • Góp hiện vật: sách vở (còn tốt), quần áo (còn tốt), thức ăn khô...

III. Chương trình cụ thể

 • Lớp trưởng đọc tin tức báo chí cho toàn thể học sinh các bạn cùng biết tình trạng mưa lũ của miền Trung.
 • Tổ trưởng mỗi tổ nhận và ghi danh các bạn trong tổ quyên góp đồ vật.
 • Tổ phó mỗi tổ nhận và ghi danh sách các bạn đóng góp hiện vật.
 • Lớp trưởng tổng kết số liệu cụ thể và nộp hiện vật về văn phòng Đội.
 • Chi đội trường ghi nhận kết quả đóng góp ghi số liệu cụ thể lưu hồ sơ để lập thành tích báo cáo cuối năm.

 Tham khảo chi tiết các bài văn mẫu lập chương trình hoạt động: Tập làm văn lớp 5 tuần 21: Lập chương trình hoạt động

--------------------------------------------------------------------

Lập chương trình hoạt động quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai lớp 5 giúp các em học sinh củng cố, kỹ năng cách làm bài văn Lập chương trình hoạt động, chuẩn bị cho bài học trên lớp đạt kết quả cao.

Ngoài ra nhằm đáp ứng cho các thầy cô, các em học sinh luyện tập và ôn tập chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 5, và các dạng đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ các môn học Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Sử - Địa, Khoa học, Tin học

Lập chương trình hoạt động khác

Đánh giá bài viết
618 64.518
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Ngọc Hân
  Nguyễn Ngọc Hân

  rất hay =)))


  Thích Phản hồi 19:22 08/02
  • Thị Nhã Phương Phan
   Thị Nhã Phương Phan

   ko chân thật [ ý kiến riêng ]

   Thích Phản hồi 20:34 08/02
   • Hoài Băng Nguyễn
    Hoài Băng Nguyễn

    yesssss

    Thích Phản hồi 20:05 09/02

  Tập làm văn lớp 5

  Xem thêm